Cassette 4 chiều

Các luồng khí thoải mái Rộng 360°

Không khí ra khỏi trung tâm cửa xả đi xa hơn.
Không khí được xả ra qua không gian rộng từ bốn cạnh của thiết bị.
Các đường cong trên đồ thị phân phối nhiệt độ phòng mở rộng ra ngoài nhẹ nhàng thông qua khả năng xoay 360° trong một vòng tròn ở trung tâm thiết bị trong nhà.

Hình ảnh một cassette 4 chiều trông như thế nào và giúp thổi không khí lạnh từ trần xuống dưới theo bốn hướng như thế nào.
Hình ảnh chỉ ra các cánh quạt trên sản phẩm cho phép sản phẩm thổi khí 360° để kiểm soát nhiệt độ ổn định và đồng đều.