CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI

Hình ảnh cassette 4 hướng thổi đang thổi gió

CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI (R32 NON-INVERTER)

Luồng khí 4 hướng thổi được giải phóng qua bốn cánh đảo gió mang lại khả năng làm mát rộng và trải đều.

Hình ảnh Logo nanoeTMX và bảy hiệu quả đối với Mùi, Vi khuẩn & vi rút, Nấm mốc, Dị ứng, Phấn hoa, Các chất độc hại và Da & Tóc được thể hiện bằng hình minh họa.

Luồng khí mạnh mẽ dẫn
đầu trong ngành

Nhờ những tiến bộ về động cơ quạt và quạt Turbo với các cánh quạt 3D xoắn giúp cung cấp luồng khí lớn và mạnh mẽ để làm mát mọi góc phòng.

Luồng khí thoải mái &
trải rộng 360°

Không khí từ trung tâm được chuyển đi xa hơn và luồng gió thổi ra từ các cánh đảo gió lớn giúp dễ dàng tỏa ra khắp phòng. Không khí mát đến từ bốn phía của thiết bị và nhẹ nhàng tỏa rộng ra theo dạng vòng tròn từ trung tâm dàn lạnh.


Luồng khí dài

Việc bổ sung thêm một cách đảo gió phụ và mở rộng cánh đảo gió chính đã giúp giảm hiện tượng nhiễu loạn không khí và tăng lưu lượng gió. Ngoài ra, cửa thoát gió với góc rộng hơn cho phép luồng khí thổi xa tới năm mét.

Hình minh họa cho thấy lượng không khí trung bình là 30,7 m³ / phút
Hình minh họa cho thấy hình ảnh của cassette 4 hướng thổi và không khí tỏa ra từ cả bốn phía.
Hình minh họa cho thấy lỗ phun với góc rộng hơn cho phép luồng khí phun đạt tới năm mét.

Điều hòa không khí cục bộ 

Logo R32 và logo NON-INVERTER NEW
Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí cục bộ

Điều hòa không khí cục bộ 

Logo R410A và logo INVERTER
Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí cục bộ

Điều hòa không khí cục bộ 

Logo R410A và logo ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU
Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí cục bộ

CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI

Hình ảnh cassette 4 hướng thổi đang thổi gió

CASSETTE 4 HƯỚNG THỔI (R32 NON-INVERTER)

Luồng khí 4 hướng thổi được giải phóng qua bốn cánh đảo gió mang lại khả năng làm mát rộng và trải đều.

Hình ảnh Logo nanoeTMX và bảy hiệu quả đối với Mùi, Vi khuẩn & vi rút, Nấm mốc, Dị ứng, Phấn hoa, Các chất độc hại và Da & Tóc được thể hiện bằng hình minh họa.

Luồng khí mạnh mẽ dẫn
đầu trong ngành

Nhờ những tiến bộ về động cơ quạt và quạt Turbo với các cánh quạt 3D xoắn giúp cung cấp luồng khí lớn và mạnh mẽ để làm mát mọi góc phòng.

Hình minh họa cho thấy lượng không khí trung bình là 30,7 m³ / phút

Luồng khí thoải mái &
trải rộng 360°

Không khí từ trung tâm được chuyển đi xa hơn và luồng gió thổi ra từ các cánh đảo gió lớn giúp dễ dàng tỏa ra khắp phòng. Không khí mát đến từ bốn phía của thiết bị và nhẹ nhàng tỏa rộng ra theo dạng vòng tròn từ trung tâm dàn lạnh.

Hình minh họa cho thấy hình ảnh của cassette 4 hướng thổi và không khí tỏa ra từ cả bốn phía.


Luồng khí dài

Việc bổ sung thêm một cách đảo gió phụ và mở rộng cánh đảo gió chính đã giúp giảm hiện tượng nhiễu loạn không khí và tăng lưu lượng gió. Ngoài ra, cửa thoát gió với góc rộng hơn cho phép luồng khí thổi xa tới năm mét.

Hình minh họa cho thấy lỗ phun với góc rộng hơn cho phép luồng khí phun đạt tới năm mét.

Điều hòa không khí cục bộ 

Logo R32 và logo NON-INVERTER NEW
Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí cục bộ

Điều hòa không khí cục bộ 

Logo R410A và logo INVERTER
Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí cục bộ

Điều hòa không khí cục bộ 

Logo R410A và logo ĐIỀU HÒA 2 CHIỀU
Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí cục bộ