đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Nồi điện tử

Nồi điện tử

Chọn thông tin phù hợp với bạn

{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"3400000"}],"facet":[{"facetName":"1.8l","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MS44bA"},{"facetName":"16 thực đơn tự động gồm thực đơn tốt cho sức khỏe","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"MTYgdGjhu7FjIMSRxqFuIHThu7EgxJHhu5luZyBn4buTbSB0aOG7sWMgxJHGoW4gdOG7kXQgY2hvIHPhu6ljIGto4buPZQ"},{"facetName":"Dày 4mm","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"RMOgeSA0bW0"},{"facetName":"6 lớp vật liệu","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"NiBs4bubcCB24bqtdCBsaeG7h3U"},{"facetName":"Nắp thông hơi bằng thép không gỉ","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TuG6r3AgdGjDtG5nIGjGoWkgYuG6sW5nIHRow6lwIGtow7RuZyBn4buJ"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"2790000"}],"facet":[{"facetName":"1.8l","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MS44bA"},{"facetName":"16 thực đơn tự động gồm thực đơn tốt cho sức khỏe","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"MTYgdGjhu7FjIMSRxqFuIHThu7EgxJHhu5luZyBn4buTbSB0aOG7sWMgxJHGoW4gdOG7kXQgY2hvIHPhu6ljIGto4buPZQ"},{"facetName":"Dày 4mm","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"RMOgeSA0bW0"},{"facetName":"6 lớp vật liệu","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"NiBs4bubcCB24bqtdCBsaeG7h3U"},{"facetName":"Nắp thông hơi bằng nhựa cao cấp","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TuG6r3AgdGjDtG5nIGjGoWkgYuG6sW5nIG5o4buxYSBjYW8gY-G6pXA"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"2670000"}],"facet":[{"facetName":"1l","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MWw"},{"facetName":"16 thực đơn tự động gồm thực đơn tốt cho sức khỏe","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"MTYgdGjhu7FjIMSRxqFuIHThu7EgxJHhu5luZyBn4buTbSB0aOG7sWMgxJHGoW4gdOG7kXQgY2hvIHPhu6ljIGto4buPZQ"},{"facetName":"Dày 4mm","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"RMOgeSA0bW0"},{"facetName":"6 lớp vật liệu","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"NiBs4bubcCB24bqtdCBsaeG7h3U"},{"facetName":"Nắp thông hơi bằng nhựa cao cấp","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TuG6r3AgdGjDtG5nIGjGoWkgYuG6sW5nIG5o4buxYSBjYW8gY-G6pXA"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"2390000"}],"facet":[{"facetName":"1.8l","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MS44bA"},{"facetName":"16 thực đơn tự động gồm thực đơn tốt cho sức khỏe","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"MTYgdGjhu7FjIMSRxqFuIHThu7EgxJHhu5luZyBn4buTbSB0aOG7sWMgxJHGoW4gdOG7kXQgY2hvIHPhu6ljIGto4buPZQ"},{"facetName":"Dày 2.2mm","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"RMOgeSAyLjJtbQ"},{"facetName":"6 lớp vật liệu","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"NiBs4bubcCB24bqtdCBsaeG7h3U"},{"facetName":"Nắp thông hơi bằng nhựa cao cấp","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TuG6r3AgdGjDtG5nIGjGoWkgYuG6sW5nIG5o4buxYSBjYW8gY-G6pXA"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"2270000"}],"facet":[{"facetName":"1l","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MWw"},{"facetName":"16 thực đơn tự động gồm thực đơn tốt cho sức khỏe","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"MTYgdGjhu7FjIMSRxqFuIHThu7EgxJHhu5luZyBn4buTbSB0aOG7sWMgxJHGoW4gdOG7kXQgY2hvIHPhu6ljIGto4buPZQ"},{"facetName":"Dày 2.2mm","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"RMOgeSAyLjJtbQ"},{"facetName":"6 lớp vật liệu","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"NiBs4bubcCB24bqtdCBsaeG7h3U"},{"facetName":"Nắp thông hơi bằng nhựa cao cấp","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TuG6r3AgdGjDtG5nIGjGoWkgYuG6sW5nIG5o4buxYSBjYW8gY-G6pXA"}]};

Giá (VND)

Dung tích

Thực đơn

Lòng nồi

Chất liệu nắp nồi

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 11 trong số 11 sản phẩm