VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4061000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NB-H3801KRANB-H3801KRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3758000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NB-H3203KRANB-H3203KRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1361000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NT-H900KRANT-H900KRA false