đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Lò nướng

Chọn thông tin phù hợp với bạn

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 3 trong số 3 sản phẩm

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4471000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NB-H3801KRANB-H3801KRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4136000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NB-H3203KRANB-H3203KRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1361000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NT-H900KRANT-H900KRA false