VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Duyệt tất cả Chăm sóc răng miệng

Chăm sóc răng miệng

Chọn thông tin phù hợp với bạn

Chế độ áp suất nước

Dung tích bình chứa (ml)

Công nghệ

Điện nguồn

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 420000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0504 false false WEW0982X401WEW0982X401 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 400000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0504 false false WEW0983X401WEW0983X401 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 170000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0504 false false EW0950W005EW0950W005 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 140000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0504 false false EW0955W401EW0955W401 false