đ #.### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Chăm sóc răng miệng

Chăm sóc răng miệng

Chọn thông tin phù hợp với bạn

{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Chế độ áp suất nước","filterNameForURL":"Q2jhur8gxJHhu5kgw6FwIHN14bqldCBuxrDhu5tj","filterValue":"10"},{"filterName":"Dung tích bình chứa (ml)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBiw6xuaCBjaOG7qWEgKG1sKQ","filterValue":"600"}],"facet":[{"facetName":"Tia nước siêu âm","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VGlhIG7GsOG7m2Mgc2nDqnUgw6Jt"},{"facetName":"Cắm điện ","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q-G6r20gxJFp4buHbiA"}]};{"filter":[{"filterName":"Chế độ áp suất nước","filterNameForURL":"Q2jhur8gxJHhu5kgw6FwIHN14bqldCBuxrDhu5tj","filterValue":"5"},{"filterName":"Dung tích bình chứa (ml)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBiw6xuaCBjaOG7qWEgKG1sKQ","filterValue":"200"}],"facet":[{"facetName":"Tia nước siêu âm","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VGlhIG7GsOG7m2Mgc2nDqnUgw6Jt"},{"facetName":"Sạc cảm ứng","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U-G6oWMgY-G6o20g4bupbmc"}]};{"filter":[{"filterName":"Chế độ áp suất nước","filterNameForURL":"Q2jhur8gxJHhu5kgw6FwIHN14bqldCBuxrDhu5tj","filterValue":"3"},{"filterName":"Dung tích bình chứa (ml)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBiw6xuaCBjaOG7qWEgKG1sKQ","filterValue":"130"}],"facet":[{"facetName":"Tia nước trộn khí","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VGlhIG7GsOG7m2MgdHLhu5luIGtow60"},{"facetName":"Sạc cảm ứng","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U-G6oWMgY-G6o20g4bupbmc"}]};{"filter":[{"filterName":"Chế độ áp suất nước","filterNameForURL":"Q2jhur8gxJHhu5kgw6FwIHN14bqldCBuxrDhu5tj","filterValue":"2"},{"filterName":"Dung tích bình chứa (ml)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBiw6xuaCBjaOG7qWEgKG1sKQ","filterValue":"165"}],"facet":[{"facetName":"Tia nước phun","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VGlhIG7GsOG7m2MgcGh1bg"},{"facetName":"Dùng pin","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RMO5bmcgcGlu"}]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng đầu phun/vỉ","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyDEkeG6p3UgcGh1bi924buJ","filterValue":"2"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng đầu phun/vỉ","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyDEkeG6p3UgcGh1bi924buJ","filterValue":"2"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng đầu phun/vỉ","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyDEkeG6p3UgcGh1bi924buJ","filterValue":"2"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng đầu phun/vỉ","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyDEkeG6p3UgcGh1bi924buJ","filterValue":"2"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng đầu phun/vỉ","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyDEkeG6p3UgcGh1bi924buJ","filterValue":"2"}],"facet":[]};

Chế độ áp suất nước

Dung tích bình chứa (ml)

Công nghệ

Điện nguồn

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 15 trong số 15 sản phẩm

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 420000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0504 false false WEW0982X401WEW0982X401 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 400000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0504 false false WEW0983X401WEW0983X401 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 170000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0504 false false EW0950W005EW0950W005 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 140000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0500&L2=0504 false false EW0955W401EW0955W401 false