đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Máy tạo kiểu tóc

Máy tạo kiểu tóc

Chọn thông tin phù hợp với bạn

{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)\t","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQk","filterValue":"1499000"}],"facet":[{"facetName":"Uốn/Là tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VeG7kW4vTMOgIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Phụ kiện tạo kiểu","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UGjhu6Uga2nhu4duIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Nắp bảo vệ/Chốt cài an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hy9DaOG7kXQgY8OgaSBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Đen","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"xJBlbg"},{"facetName":"Hồng ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"SOG7k25nIA"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)\t","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQk","filterValue":"1199000"}],"facet":[{"facetName":"Uốn/Là tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VeG7kW4vTMOgIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Đen","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"xJBlbg"},{"facetName":"Hồng ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"SOG7k25nIA"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)\t","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQk","filterValue":"729000"}],"facet":[{"facetName":"Uốn/Là tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VeG7kW4vTMOgIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Nắp bảo vệ/Chốt cài an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hy9DaOG7kXQgY8OgaSBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Đen","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"xJBlbg"},{"facetName":"Hồng ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"SOG7k25nIA"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)\t","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQk","filterValue":"4399000"}],"facet":[{"facetName":"Uốn/Là tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VeG7kW4vTMOgIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Uốn/Là tạo kiểu với công nghệ nanoe™ ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VeG7kW4vTMOgIHThuqFvIGtp4buDdSB24bubaSBjw7RuZyBuZ2jhu4cgbmFub2XihKIg"},{"facetName":"Nắp bảo vệ/Chốt cài an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hy9DaOG7kXQgY8OgaSBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Đen","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"xJBlbg"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)\t","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQk","filterValue":"1109000"}],"facet":[{"facetName":"Uốn/Là tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VeG7kW4vTMOgIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Nắp bảo vệ/Chốt cài an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hy9DaOG7kXQgY8OgaSBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Lược lô uốn tóc","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TMaw4bujYyBsw7QgdeG7kW4gdMOzYw"},{"facetName":"Đen","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"xJBlbg"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)\t","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQk","filterValue":"899000"}],"facet":[{"facetName":"Sấy tạo kiểu với công nghệ ionity","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"U-G6pXkgdOG6oW8ga2nhu4N1IHbhu5tpIGPDtG5nIG5naOG7hyBpb25pdHk"},{"facetName":"Nắp bảo vệ/Chốt cài an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hy9DaOG7kXQgY8OgaSBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Hồng ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"SOG7k25nIA"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)\t","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQk","filterValue":"1069000"}],"facet":[{"facetName":"Sấy tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"U-G6pXkgdOG6oW8ga2nhu4N1"},{"facetName":"Sấy tạo kiểu với công nghệ ionity","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"U-G6pXkgdOG6oW8ga2nhu4N1IHbhu5tpIGPDtG5nIG5naOG7hyBpb25pdHk"},{"facetName":"Uốn/Là tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VeG7kW4vTMOgIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Phụ kiện tạo kiểu","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UGjhu6Uga2nhu4duIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Nắp bảo vệ/Chốt cài an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hy9DaOG7kXQgY8OgaSBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Trắng","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VHLhuq9uZw"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)\t","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQk","filterValue":"999000"}],"facet":[{"facetName":"Sấy tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"U-G6pXkgdOG6oW8ga2nhu4N1"},{"facetName":"Uốn/Là tạo kiểu","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"VeG7kW4vTMOgIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Phụ kiện tạo kiểu","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UGjhu6Uga2nhu4duIHThuqFvIGtp4buDdQ"},{"facetName":"Nắp bảo vệ/Chốt cài an toàn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hy9DaOG7kXQgY8OgaSBhbiB0b8Ogbg"},{"facetName":"Trắng","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VHLhuq9uZw"}]};

Giá (VND)

Chuc nang

Thiet ke

Mau sac

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 8 trong số 8 sản phẩm