đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Tủ lạnh 2 cánh - Ngăn đá dưới

Tủ lạnh 2 cánh - Ngăn đá dưới

{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Price (VND)","filterNameForURL":"UHJpY2UgKFZORCk","filterValue":"24190000"},{"filterName":"Capacity (L)","filterNameForURL":"Q2FwYWNpdHkgKEwp","filterValue":"420"}],"facet":[{"facetName":"Glass","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"R2xhc3M"},{"facetName":"PrimeFresh","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UHJpbWVGcmVzaA"},{"facetName":"Fresh Safe","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RnJlc2ggU2FmZQ"},{"facetName":"Blue Ag","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"Qmx1ZSBBZw"},{"facetName":"Ag Clean","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QWcgQ2xlYW4"},{"facetName":"Quick Ice Making","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UXVpY2sgSWNlIE1ha2luZw"},{"facetName":"Outside Control Panal ","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"T3V0c2lkZSBDb250cm9sIFBhbmFsIA"}]};{"filter":[{"filterName":"Price (VND)","filterNameForURL":"UHJpY2UgKFZORCk","filterValue":"23590000"},{"filterName":"Capacity (L)","filterNameForURL":"Q2FwYWNpdHkgKEwp","filterValue":"417"}],"facet":[{"facetName":"Glass","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"R2xhc3M"},{"facetName":"PrimeFresh","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UHJpbWVGcmVzaA"},{"facetName":"Fresh Safe","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RnJlc2ggU2FmZQ"},{"facetName":"Ag Clean","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QWcgQ2xlYW4"},{"facetName":"Hygiene Water Dispenser","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"SHlnaWVuZSBXYXRlciBEaXNwZW5zZXI"},{"facetName":"Quick Ice Making","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UXVpY2sgSWNlIE1ha2luZw"},{"facetName":"Outside Control Panal ","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"T3V0c2lkZSBDb250cm9sIFBhbmFsIA"}]};{"filter":[{"filterName":"Price (VND)","filterNameForURL":"UHJpY2UgKFZORCk","filterValue":"21890000"},{"filterName":"Capacity (L)","filterNameForURL":"Q2FwYWNpdHkgKEwp","filterValue":"380"}],"facet":[{"facetName":"Glass","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"R2xhc3M"},{"facetName":"PrimeFresh","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UHJpbWVGcmVzaA"},{"facetName":"Fresh Safe","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RnJlc2ggU2FmZQ"},{"facetName":"Blue Ag","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"Qmx1ZSBBZw"},{"facetName":"Ag Clean","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QWcgQ2xlYW4"},{"facetName":"Quick Ice Making","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UXVpY2sgSWNlIE1ha2luZw"},{"facetName":"Outside Control Panal ","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"T3V0c2lkZSBDb250cm9sIFBhbmFsIA"}]};{"filter":[{"filterName":"Price (VND)","filterNameForURL":"UHJpY2UgKFZORCk","filterValue":"21290000"},{"filterName":"Capacity (L)","filterNameForURL":"Q2FwYWNpdHkgKEwp","filterValue":"377"}],"facet":[{"facetName":"Glass","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"R2xhc3M"},{"facetName":"PrimeFresh","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UHJpbWVGcmVzaA"},{"facetName":"Fresh Safe","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RnJlc2ggU2FmZQ"},{"facetName":"Ag Clean","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QWcgQ2xlYW4"},{"facetName":"Hygiene Water Dispenser","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"SHlnaWVuZSBXYXRlciBEaXNwZW5zZXI"},{"facetName":"Quick Ice Making","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UXVpY2sgSWNlIE1ha2luZw"},{"facetName":"Outside Control Panal ","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"T3V0c2lkZSBDb250cm9sIFBhbmFsIA"}]};

Price (VND)

Capacity (L)

Door Color

Fresh Technology

Hygiene Technology

Convenience

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 21 trong số 21 sản phẩm