VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Lò vi sóng/Lò hấp nướng

Lò vi sóng/Lò hấp nướng

Chọn thông tin phù hợp với bạn

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 23 trong số 23 sản phẩm

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6200000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-CT66MBYUENN-CT66MBYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 6520000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NN-CT65MBYUENN-CT65MBYUE false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4471000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NB-H3801KRANB-H3801KRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4136000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0201 false false NB-H3203KRANB-H3203KRA false