đ #.### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất PRIME+ Edition

PRIME+ Edition

Chọn tủ lạnh cao cấp phù hợp với bạn

{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[{"facetName":"Prime Fresh","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"UHJpbWUgRnJlc2g"},{"facetName":"Fresh Safe","facetGroupId":"Group2","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"RnJlc2ggU2FmZQ"},{"facetName":"Water Dispenser","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"V2F0ZXIgRGlzcGVuc2Vy"},{"facetName":"Prime Freeze","facetGroupId":"Group2","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"UHJpbWUgRnJlZXpl"},{"facetName":"Auto Ice Maker","facetGroupId":"Group4","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"QXV0byBJY2UgTWFrZXI"},{"facetName":"nanoe™ X","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"bmFub2XihKIgWA"},{"facetName":"Ag Clean","facetGroupId":"Group3","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"QWcgQ2xlYW4"},{"facetName":"IOT","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"SU9U"},{"facetName":"ECONAVI","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"RUNPTkFWSQ"},{"facetName":"Control Panel","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"Q29udHJvbCBQYW5lbA"}]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Price (VND)","filterNameForURL":"UHJpY2UgKFZORCk","filterValue":"67990000"},{"filterName":"Capacity (L)","filterNameForURL":"Q2FwYWNpdHkgKEwp","filterValue":"540"}],"facet":[{"facetName":"Mirror","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TWlycm9y"},{"facetName":"Prime Freeze","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UHJpbWUgRnJlZXpl"},{"facetName":"PrimeFresh","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UHJpbWVGcmVzaA"},{"facetName":"Fresh Safe","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RnJlc2ggU2FmZQ"},{"facetName":"nanoeX","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"bmFub2VY"},{"facetName":"Blue Ag","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"Qmx1ZSBBZw"},{"facetName":"Ag Clean","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QWcgQ2xlYW4"},{"facetName":"Hygiene Water Dispenser","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"SHlnaWVuZSBXYXRlciBEaXNwZW5zZXI"},{"facetName":"Auto Ice Maker","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"QXV0byBJY2UgTWFrZXI"},{"facetName":"Quick Ice Making","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UXVpY2sgSWNlIE1ha2luZw"},{"facetName":"Outside Control Panal ","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"T3V0c2lkZSBDb250cm9sIFBhbmFsIA"}]};{"filter":[{"filterName":"Price (VND)","filterNameForURL":"UHJpY2UgKFZORCk","filterValue":"65690000"},{"filterName":"Capacity (L)","filterNameForURL":"Q2FwYWNpdHkgKEwp","filterValue":"540"}],"facet":[{"facetName":"Mirror","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TWlycm9y"},{"facetName":"Prime Freeze","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UHJpbWUgRnJlZXpl"},{"facetName":"PrimeFresh","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UHJpbWVGcmVzaA"},{"facetName":"Fresh Safe","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RnJlc2ggU2FmZQ"},{"facetName":"nanoeX","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"bmFub2VY"},{"facetName":"Blue Ag","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"Qmx1ZSBBZw"},{"facetName":"Ag Clean","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QWcgQ2xlYW4"},{"facetName":"Hygiene Water Dispenser","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"SHlnaWVuZSBXYXRlciBEaXNwZW5zZXI"},{"facetName":"Auto Ice Maker","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"QXV0byBJY2UgTWFrZXI"},{"facetName":"Quick Ice Making","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UXVpY2sgSWNlIE1ha2luZw"},{"facetName":"Outside Control Panal ","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"T3V0c2lkZSBDb250cm9sIFBhbmFsIA"}]};

Price (VND)

Capacity (L)

Door Color

Fresh Technology

Hygiene Technology

Convenience

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 10 trong số 10 sản phẩm