VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Duyệt tất cả Điều hòa tủ đứng

Điều hòa tủ đứng

Chọn thông tin phù hợp với bạn

1 - 4 trong 4 kết quả

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0403 false false CU/CS-C18FFHCU/CS-C18FFH false
/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0403 false false CU/CS-C28FFHCU/CS-C28FFH false
/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0403 false false CU/CS-C45FFHCU/CS-C45FFH false
/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0403 false false CU/CS-E28NFQCU/CS-E28NFQ false