đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Bàn ủi hơi nước

Bàn ủi hơi nước

Phun hơi tăng cường Power Shot làm phẳng các nếp nhăn trên sợi vải, loại bỏ mùi hôi dai dẳng bám trên áo quần.

{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"1800"},{"filterName":"Lượng hơi nước (g/m)","filterNameForURL":"TMaw4bujbmcgaMahaSBuxrDhu5tjIChnL20p","filterValue":"80"},{"filterName":"Dung tích bình chứa (ml)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBiw6xuaCBjaOG7qWEgKG1sKQ","filterValue":"210"}],"facet":[{"facetName":"Diệt khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RGnhu4d0IGtodeG6qW4"},{"facetName":"Đế Titan (bạc)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhur8gVGl0YW4gKGLhuqFjKQ"},{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Phun nước","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UGh1biBuxrDhu5tj"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"1550"},{"filterName":"Lượng hơi nước (g/m)","filterNameForURL":"TMaw4bujbmcgaMahaSBuxrDhu5tjIChnL20p","filterValue":"75"},{"filterName":"Dung tích bình chứa (ml)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBiw6xuaCBjaOG7qWEgKG1sKQ","filterValue":"210"}],"facet":[{"facetName":"Diệt khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RGnhu4d0IGtodeG6qW4"},{"facetName":"Đế Titan (bạc)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhur8gVGl0YW4gKGLhuqFjKQ"},{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Phun nước","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UGh1biBuxrDhu5tj"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"2300"},{"filterName":"Lượng hơi nước (g/m)","filterNameForURL":"TMaw4bujbmcgaMahaSBuxrDhu5tjIChnL20p","filterValue":"120"},{"filterName":"Dung tích bình chứa (ml)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBiw6xuaCBjaOG7qWEgKG1sKQ","filterValue":"300"}],"facet":[{"facetName":"Diệt khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RGnhu4d0IGtodeG6qW4"},{"facetName":"Đế ủi Ceramic","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhur8g4bunaSBDZXJhbWlj"},{"facetName":"Chống nhỏ giọt ","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"Q2jhu5FuZyBuaOG7jyBnaeG7jXQg"},{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Phun nước","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UGh1biBuxrDhu5tj"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"2300"},{"filterName":"Lượng hơi nước (g/m)","filterNameForURL":"TMaw4bujbmcgaMahaSBuxrDhu5tjIChnL20p","filterValue":"130"},{"filterName":"Dung tích bình chứa (ml)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBiw6xuaCBjaOG7qWEgKG1sKQ","filterValue":"300"}],"facet":[{"facetName":"Chế độ tự ngắt (Auto Off)","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q2jhur8gxJHhu5kgdOG7sSBuZ-G6r3QgKEF1dG8gT2ZmKQ"},{"facetName":"Diệt khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RGnhu4d0IGtodeG6qW4"},{"facetName":"Đế ủi Ceramic","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhur8g4bunaSBDZXJhbWlj"},{"facetName":"Chống nhỏ giọt ","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"Q2jhu5FuZyBuaOG7jyBnaeG7jXQg"},{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"2200"},{"filterName":"Lượng hơi nước (g/m)","filterNameForURL":"TMaw4bujbmcgaMahaSBuxrDhu5tjIChnL20p","filterValue":"120"},{"filterName":"Dung tích bình chứa (ml)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBiw6xuaCBjaOG7qWEgKG1sKQ","filterValue":"200"}],"facet":[{"facetName":"Diệt khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RGnhu4d0IGtodeG6qW4"},{"facetName":"Đế ủi Ceramic","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhur8g4bunaSBDZXJhbWlj"},{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Phun nước","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UGh1biBuxrDhu5tj"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"2400"},{"filterName":"Lượng hơi nước (g/m)","filterNameForURL":"TMaw4bujbmcgaMahaSBuxrDhu5tjIChnL20p","filterValue":"200"},{"filterName":"Dung tích bình chứa (ml)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBiw6xuaCBjaOG7qWEgKG1sKQ","filterValue":"350"}],"facet":[{"facetName":"Chế độ tự ngắt (Auto Off)","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q2jhur8gxJHhu5kgdOG7sSBuZ-G6r3QgKEF1dG8gT2ZmKQ"},{"facetName":"Diệt khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RGnhu4d0IGtodeG6qW4"},{"facetName":"Đế ủi Ceramic","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhur8g4bunaSBDZXJhbWlj"},{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Phun nước","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UGh1biBuxrDhu5tj"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"2320"},{"filterName":"Lượng hơi nước (g/m)","filterNameForURL":"TMaw4bujbmcgaMahaSBuxrDhu5tjIChnL20p","filterValue":"75"},{"filterName":"Dung tích bình chứa (ml)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBiw6xuaCBjaOG7qWEgKG1sKQ","filterValue":"200"}],"facet":[{"facetName":"Diệt khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RGnhu4d0IGtodeG6qW4"},{"facetName":"Đế Titan (bạc)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhur8gVGl0YW4gKGLhuqFjKQ"},{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Phun nước","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UGh1biBuxrDhu5tj"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"2150"},{"filterName":"Lượng hơi nước (g/m)","filterNameForURL":"TMaw4bujbmcgaMahaSBuxrDhu5tjIChnL20p","filterValue":"40"},{"filterName":"Dung tích bình chứa (ml)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBiw6xuaCBjaOG7qWEgKG1sKQ","filterValue":"200"}],"facet":[{"facetName":"Diệt khuẩn","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"RGnhu4d0IGtodeG6qW4"},{"facetName":"Đế Titan (bạc)","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"xJDhur8gVGl0YW4gKGLhuqFjKQ"},{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Phun nước","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"UGh1biBuxrDhu5tj"}]};

Công suất hoạt động (W)

Lượng hơi nước (g/m)

Dung tích bình chứa (ml)

Tiet kiem dien nang

Chuc nang diet khuan

Phụ kiện đi kèm

Tinh nang la ui

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 14 trong số 14 sản phẩm