Đối tác tại Việt Nam

Tổng cục Môi trường Việt Nam

Từ năm 2012, Panasonic Việt Nam (PV) và Tổng cục Môi trường (VEA) đã hợp tác trong nhiều hoạt động giáo dục và môi trường hướng tới cộng đồng, cũng như các triển lãm sinh thái. Ngày 22 tháng 8 năm 2018, PV và VEA tiếp tục ký kết Thỏa thuận hợp tác hướng tới mở rộng các hoạt động môi trường đang được thực hiện và củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác hai bên. Chương trình hợp tác hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức môi trường trong cộng đồng cũng như khuyến khích các công ty, cộng đồng và các tổ chức khác tích cực tham gia và quan tâm nhiều hơn tới các hoạt động bảo vệ môi trường.

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam

Qua chương trình hợp tác với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam trong năm 2015, 630 chiếc đèn năng lượng mặt trời (solar lantern) đã được chuyển tới những người dân sống tại các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Điện Biên, Việt Nam. Chương trình hợp tác nằm trong Dự án toàn cầu “100,000 đèn năng lượng mặt trời” của Panasonic.
Năm 2016, thêm 1000 chiếc đèn năng lượng mặt trời sẽ được tặng cho người dân tại hai tỉnh thành của Việt Nam trong chương trình hợp tác mới.
Panasonic và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ở Việt Nam hợp tác nỗ lực vì mục tiêu đảm bảo những chiếc đèn năng lượng mặt trời được sử dụng hiệu quả và tạo dựng Một cuộc sống tốt đẹp hơn, Một thế giới tươi đẹp hơn cho người dân ở những khu vực chưa có điện lưới.