đ #.### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Bình nóng lạnh

Bình nóng lạnh

Bình nước nóng nhỏ gọn bền bỉ -
giải pháp tắm nước nóng thoải mái, ấm áp mỗi ngày.

{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"2.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"10"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"75"}],"facet":[{"facetName":"Bình nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsOsbmggbsaw4bubYyBuw7NuZyB0cuG7sWMgdGnhur9w"},{"facetName":"Đèn chỉ báo ","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"xJDDqG4gY2jhu4kgYsOhbyA"},{"facetName":"Vật liệu cách nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VuG6rXQgbGnhu4d1IGPDoWNoIG5oaeG7h3Q"},{"facetName":"Nắp bảo vệ chống nước bắn IPX4","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hyBjaOG7kW5nIG7GsOG7m2MgYuG6r24gSVBYNA"},{"facetName":"Kết cấu cách điện","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"S-G6v3QgY-G6pXUgY8OhY2ggxJFp4buHbg"},{"facetName":"Tự động ngắt nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VOG7sSDEkeG7mW5nIG5n4bqvdCBuaGnhu4d0"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"2.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"8"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"75"}],"facet":[{"facetName":"Bình nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsOsbmggbsaw4bubYyBuw7NuZyB0cuG7sWMgdGnhur9w"},{"facetName":"Đèn chỉ báo ","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"xJDDqG4gY2jhu4kgYsOhbyA"},{"facetName":"Vật liệu cách nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VuG6rXQgbGnhu4d1IGPDoWNoIG5oaeG7h3Q"},{"facetName":"Nắp bảo vệ chống nước bắn IPX4","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hyBjaOG7kW5nIG7GsOG7m2MgYuG6r24gSVBYNA"},{"facetName":"Kết cấu cách điện","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"S-G6v3QgY-G6pXUgY8OhY2ggxJFp4buHbg"},{"facetName":"Tự động ngắt nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VOG7sSDEkeG7mW5nIG5n4bqvdCBuaGnhu4d0"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (Kw)\t","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChLdykJ","filterValue":"2.5"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"7"},{"filterName":"Nhiệt độ (°C)","filterNameForURL":"Tmhp4buHdCDEkeG7mSAowrBDKQ","filterValue":"75"}],"facet":[{"facetName":"Bình nước nóng trực tiếp","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsOsbmggbsaw4bubYyBuw7NuZyB0cuG7sWMgdGnhur9w"},{"facetName":"Đèn chỉ báo ","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"xJDDqG4gY2jhu4kgYsOhbyA"},{"facetName":"Vật liệu cách nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VuG6rXQgbGnhu4d1IGPDoWNoIG5oaeG7h3Q"},{"facetName":"Nắp bảo vệ chống nước bắn IPX4","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"TuG6r3AgYuG6o28gduG7hyBjaOG7kW5nIG7GsOG7m2MgYuG6r24gSVBYNA"},{"facetName":"Kết cấu cách điện","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"S-G6v3QgY-G6pXUgY8OhY2ggxJFp4buHbg"},{"facetName":"Tự động ngắt nhiệt","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"VOG7sSDEkeG7mW5nIG5n4bqvdCBuaGnhu4d0"}]};

Công suất hoạt động (Kw)

Trọng lượng (kg)

Nhiệt độ (°C)

Tính nang thuan tien

Thiet ke san pham

Tinh nang an toan

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 3 trong số 3 sản phẩm