Panasonic Comfort Cloud ứng dụng cho phép điều khiển máy điều hòa (máy lạnh) bằng điện thoại thông minh smart phone

Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud

Panasonic Comfort Cloud là ứng dụng cho phép bạn điều khiển máy điều hòa bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.
Khi bạn ở nhà, ở văn phòng hoặc đang quản lý một doanh nghiệp bán lẻ, Panasonic Comfort Cloud giúp bạn kiểm soát chất lượng không khí trong nhà hoàn toàn một cách dễ dàng.

Tải về Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud: Android | iOS

Cách cài đặt
Comfort Cloud

Cách sử dụng ứng dụng
Comfort Cloud

Dành cho chủ nhà

Dành cho chủ doanh nghiệp nhỏ