Cách cài đặt Comfort Cloud

Hướng dẫn chi tiết cài đặt Panasonic Comfort Cloud

Hãy chọn loại sản phẩm bạn đang có.

Điều hòa dân dụng tích hợp sẵn chức năng Wi-Fi

BƯỚC 0, vui lòng chọn loại điều hòa

Tùy theo phiên bản khác nhau của thiết bị mạng LAN không dây trên máy điều hòa, mà phương pháp cài đặt sẽ khác. 
※Nếu bạn chọn phiên bản khác với dòng máy đang sử dụng, bạn sẽ không thể thực hiện cài đặt đúng cách, do đó vui lòng làm đúng theo hướng dẫn dưới đây.

Bạn CÓ THỂ tìm thấy mã QR
bên trong 
phía sau vỏ máy.

Hoặc

Phía trước vỏ máy điều
hòa có dán 2 mã QR

Bạn KHÔNG THỂ tìm thấy mã QR
 bên trong phía sau vỏ máy.

Hoặc

Phía trước vỏ máy điều
hòa có dán 1 mã QR

Điều hòa dân dụng với điều khiển từ xa không dây

BƯỚC 1, tải Ứng dụng Comfort Cloud

BƯỚC 2, đăng ký tài khoản mới

BƯỚC 3, thêm thiết bị điều hòa vào Comfort Cloud

Hướng dẫn thiết lập khác

Cách tạo nhóm điều hòa

Cách thêm người dùng

Cách cấu hình bộ định tuyến

Điều hòa dân dụng với điều khiển từ xa không dây

BƯỚC 1, tải Ứng dụng Comfort Cloud

BƯỚC 2, đăng ký tài khoản mới

BƯỚC 3, thêm thiết bị điều hòa vào Comfort Cloud

Hướng dẫn thiết lập khác

Cách tạo nhóm điều hòa

Cách thêm người dùng

Cách cấu hình bộ định tuyến

Quạt thông gió và Bộ điều khiển từ xa IAQ

BƯỚC 1, tải Ứng dụng Comfort Cloud

BƯỚC 2, đăng ký tài khoản mới

BƯỚC 3, thêm thiết bị điều hòa vào Comfort Cloud

Hướng dẫn thiết lập khác

Cách tạo nhóm điều hòa

Cách thêm người dùng

Cách cấu hình bộ định tuyến

Điều hòa thương mại cần gắn thêm bộ điều hợp mạng để kết nối Wi-Fi

BƯỚC 1, tải Ứng dụng Comfort Cloud

BƯỚC 2, đăng ký tài khoản mới

BƯỚC 3, thêm thiết bị điều hòa vào Comfort Cloud

Hướng dẫn thiết lập khác

Cách tạo nhóm điều hòa

Cách thêm người dùng

Cách cấu hình bộ định tuyến

Điều hòa thương mại kết nối với điều khiển gắn tường

BƯỚC 1, tải Ứng dụng Comfort Cloud

BƯỚC 2, đăng ký tài khoản mới

BƯỚC 3, thêm thiết bị điều hòa vào Comfort Cloud

Hướng dẫn thiết lập khác

Cách tạo nhóm điều hòa

Cách thêm người dùng

Cách cấu hình bộ định tuyến