Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đăng nhập vào ứng dụng Comfort Cloud

Đăng nhập vào Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud bằng Panasonic ID hoặc Tài khoản Apple/Google của bạn. Nếu bạn đã có tài khoản Apple/Google, bạn có thể đăng nhập trực tiếp bằng thông tin đăng nhập hiện có của mình.

Ngoài ra, bạn có thể đăng nhập bằng Panasonic ID hiện tại của mình hoặc tạo tài khoản Panasonic ID mới.

Nếu bạn đã có cả tài khoản Apple/Google và Panasonic ID, hãy liên kết các tài khoản này với nhau để sử dụng thuận tiện hơn.

1.0 Đăng nhập bằng tài khoản Apple hoặc Google của bạn

Bước 1
Chọn “Bắt đầu”

Bước 1

Bước 2
Chọn “Đăng nhập bằng Apple” hoặc “Đăng nhập bằng Google”.

Bước 2

Bước 3
Đăng nhập vào tài khoản bằng cách nhập ID và mật khẩu của bạn.

Bước 3

Bước 4
Chọn quốc gia và nhấn vào “Đăng ký”

Nếu bạn đã có Panasonic ID, vui lòng nhấn vào “Liên kết với Panasonic ID của tôi”*.

Bước 4

Nếu bạn đã có Panasonic ID và muốn đăng nhập bằng tài khoản Apple/Google của mình, vui lòng đảm bảo rằng bạn liên kết hai tài khoản bằng một trong hai cách:

3.0 Cách liên kết Panasonic ID và Tài khoản Apple/Google

Nếu không, chúng sẽ được ghi nhận là 2 tài khoản riêng biệt.

2.0 Đăng nhập bằng cách tạo Panasonic ID mới

Bước 1
Chọn “Bắt đầu”

Bước 1

Bước 2
Nhấn vào “Tạo tài khoản”

Bước 2

Bước 3
Nhập địa chỉ email của bạn và đánh dấu vào ô
“Tôi không phải là người máy”.
Nhấn vào “Chấp nhận điều khoản và tiếp tục”.

Bước 3

Bước 4
Bạn sẽ nhận được mã xác minh qua email.

Bước 4

Bước 5
Quay lại ứng dụng, nhập mã xác minh rồi nhấn vào “Xác nhận”.

Bước 5

Bước 6
Đặt mật khẩu và chọn quốc gia. Nhấn vào “Đăng ký”.

Bước 6

Bước 7
Chọn quốc gia và nhập số điện thoại di động của bạn.
Nhấn vào “Gửi mã”.

Bước 7

Bước 8
Bạn sẽ nhận được mã xác minh qua SMS.

Bước 8

Bước 9
Quay lại ứng dụng, nhập mã xác minh rồi nhấn vào “Xác nhận”.

Bước 9

3.0 Cách liên kết Panasonic ID và Tài khoản Apple/Google

Nếu bạn đã có Panasonic ID và muốn đăng nhập bằng tài khoản Apple/Google của mình,
hãy chắn chắn rằng bạn liên kết hai tài khoản này với nhau.
Nếu không, chúng sẽ được ghi nhận là 2 tài khoản riêng biệt.

Dưới đây là hai cách để liên kết các tài khoản của bạn.

3.1 Liên kết Tài khoản Apple hoặc Google của bạn sau khi đăng nhập bằng Panasonic ID

Bước 1
Chọn “Bắt đầu”

Bước 1

Bước 2
Đăng nhập bằng Panasonic ID của bạn.

Bước 2

Bước 3
Chọn quốc gia và nhập số điện thoại di động của bạn.
Nhấn vào “Gửi mã”.

Bước 3

Bước 4
Bạn sẽ nhận được mã xác minh qua SMS.

Bước 4

Bước 5
Quay lại ứng dụng, nhập mã xác minh rồi nhấn vào “Xác nhận”.

Bước 5

Bước 6
Nhấn vào nút “Menu” và chọn “Quản lý tài khoản”.

Bước 6
Bước 6

Bước 7
Nhấn vào “Đăng ký tài khoản mạng xã hội” để liên kết với tài khoản Apple/Google của bạn.

Bước 7

3.2 Đăng nhập bằng tài khoản Apple/Google và đồng thời liên kết Panasonic ID của bạn.

Bước 1
Chọn “Bắt đầu”

Bước 1

Bước 2
Chọn “Đăng nhập bằng Apple” hoặc “Đăng nhập bằng Google”.

Bước 2

Bước 3
Đăng nhập vào tài khoản bằng cách nhập ID và mật khẩu của bạn.

Bước 3

Bước 4
Chọn “Liên kết với Panasonic ID của tôi”.

Bước 4

Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản Apple/Google trước và quên liên kết Panasonic ID của mình, vui lòng xóa tài khoản mới khỏi “Menu” → “Quản lý tài khoản” rồi tiếp tục:

3.1 Liên kết Tài khoản Apple hoặc Google của bạn sau khi đăng nhập bằng Panasonic ID

hoặc

3.2 Đăng nhập bằng tài khoản Apple/Google và đồng thời liên kết Panasonic ID của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.

Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.