VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Duyệt tất cả Máy giặt cửa trên

Máy giặt cửa trên

Khối Lượng Giặt (kg)

Số lượng chương trình giặt

Tiet kiem dien nang

Tinh nang diet khuan

Tinh nang thuan tien

Tinh nang giat

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa