VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Duyệt tất cả Bàn ủi cây

Bàn ủi cây

Chọn thông tin phù hợp với bạn

1 - 4 trong 4 kết quả

Công suất hoạt động (W)

Lượng hơi nước (g/m)

Dung tích bình chứa (ml)

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa