đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Tông đơ/Máy tỉa lông

Tông đơ/Máy tỉa lông

Chọn thông tin phù hợp với bạn

{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"4099000"}],"facet":[{"facetName":"Lưỡi cắt vát chữ X","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TMaw4buhaSBj4bqvdCB2w6F0IGNo4buvIFg"},{"facetName":"Lưỡi dao tỉa 45*","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TMaw4buhaSBkYW8gdOG7iWEgNDUq"},{"facetName":"Động cơ tuyến tính","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"xJDhu5luZyBjxqEgdHV54bq_biB0w61uaA"},{"facetName":"Sạc điện","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U-G6oWMgxJFp4buHbg"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"2099000"}],"facet":[{"facetName":"Lưỡi cắt vát chữ X","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TMaw4buhaSBj4bqvdCB2w6F0IGNo4buvIFg"},{"facetName":"Động cơ tuyến tính","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"xJDhu5luZyBjxqEgdHV54bq_biB0w61uaA"},{"facetName":"Sạc điện","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U-G6oWMgxJFp4buHbg"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"1499000"}],"facet":[{"facetName":"Pin AAA","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UGluIEFBQQ"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"419000"}],"facet":[{"facetName":"Pin AAA","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UGluIEFBQQ"}]};

Giá (VND)

Luoi dao cao

Hinh thuc sac pin

Thiết kế

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 4 trong số 4 sản phẩm