đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Máy giặt cửa trước & Máy giặt sấy

Máy giặt cửa trước & Máy giặt sấy

Chọn thông tin phù hợp với bạn

{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmg","filterValue":"9"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmg","filterValue":"9"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"16"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"14"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"10"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"14"}],"facet":[{"facetName":"Tính năng Diệt khuẩn Blue Ag+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"VMOtbmggbsSDbmcgRGnhu4d0IGtodeG6qW4gQmx1ZSBBZys"},{"facetName":"StainMaster+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIr"},{"facetName":"Hệ thống ActiveFoam","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"SMOqzKMgdGjDtMyBbmcgQWN0aXZlRm9hbQ"},{"facetName":"Active speed wash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"QWN0aXZlIHNwZWVkIHdhc2g"},{"facetName":"Giặt thông minh AI SmartWash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"R2nhurd0IHRow7RuZyBtaW5oIEFJIFNtYXJ0V2FzaA"},{"facetName":"ECONAVI","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"RUNPTkFWSQ"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"Khóa trẻ em","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"},{"facetName":"Lồng giặt Alpha","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TOG7k25nIGdp4bq3dCBBbHBoYQ"},{"facetName":"Tự Khởi Động Lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBLaOG7n2kgxJDhu5luZyBM4bqhaQ"},{"facetName":"Bơm xả","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsahbSB44bqj"},{"facetName":"Giặt sấy","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"R2nhurd0IHPhuqV5"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"14"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"11"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"14"}],"facet":[{"facetName":"Tính năng Diệt khuẩn Blue Ag+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"VMOtbmggbsSDbmcgRGnhu4d0IGtodeG6qW4gQmx1ZSBBZys"},{"facetName":"StainMaster+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIr"},{"facetName":"Hệ thống ActiveFoam","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"SMOqzKMgdGjDtMyBbmcgQWN0aXZlRm9hbQ"},{"facetName":"Active speed wash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"QWN0aXZlIHNwZWVkIHdhc2g"},{"facetName":"Giặt thông minh AI SmartWash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"R2nhurd0IHRow7RuZyBtaW5oIEFJIFNtYXJ0V2FzaA"},{"facetName":"ECONAVI","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"RUNPTkFWSQ"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"Khóa trẻ em","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"},{"facetName":"Lồng giặt Alpha","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TOG7k25nIGdp4bq3dCBBbHBoYQ"},{"facetName":"Tự Khởi Động Lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBLaOG7n2kgxJDhu5luZyBM4bqhaQ"},{"facetName":"Bơm xả","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsahbSB44bqj"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"14"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"10.5"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"14"}],"facet":[{"facetName":"Tính năng Diệt khuẩn Blue Ag+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"VMOtbmggbsSDbmcgRGnhu4d0IGtodeG6qW4gQmx1ZSBBZys"},{"facetName":"StainMaster+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIr"},{"facetName":"Hệ thống ActiveFoam","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"SMOqzKMgdGjDtMyBbmcgQWN0aXZlRm9hbQ"},{"facetName":"Active speed wash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"QWN0aXZlIHNwZWVkIHdhc2g"},{"facetName":"Giặt thông minh AI SmartWash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"R2nhurd0IHRow7RuZyBtaW5oIEFJIFNtYXJ0V2FzaA"},{"facetName":"ECONAVI","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"RUNPTkFWSQ"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"Khóa trẻ em","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"},{"facetName":"Lồng giặt Alpha","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TOG7k25nIGdp4bq3dCBBbHBoYQ"},{"facetName":"Tự Khởi Động Lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBLaOG7n2kgxJDhu5luZyBM4bqhaQ"},{"facetName":"Bơm xả","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsahbSB44bqj"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"14"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"10"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"14"}],"facet":[{"facetName":"Tính năng Diệt khuẩn Blue Ag+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"VMOtbmggbsSDbmcgRGnhu4d0IGtodeG6qW4gQmx1ZSBBZys"},{"facetName":"StainMaster+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIr"},{"facetName":"Hệ thống ActiveFoam","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"SMOqzKMgdGjDtMyBbmcgQWN0aXZlRm9hbQ"},{"facetName":"Active speed wash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"QWN0aXZlIHNwZWVkIHdhc2g"},{"facetName":"Giặt thông minh AI SmartWash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"R2nhurd0IHRow7RuZyBtaW5oIEFJIFNtYXJ0V2FzaA"},{"facetName":"ECONAVI","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"RUNPTkFWSQ"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"Khóa trẻ em","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"},{"facetName":"Lồng giặt Alpha","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TOG7k25nIGdp4bq3dCBBbHBoYQ"},{"facetName":"Tự Khởi Động Lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBLaOG7n2kgxJDhu5luZyBM4bqhaQ"},{"facetName":"Bơm xả","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsahbSB44bqj"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"14"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"9.5"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"14"}],"facet":[{"facetName":"Tính năng Diệt khuẩn Blue Ag+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"VMOtbmggbsSDbmcgRGnhu4d0IGtodeG6qW4gQmx1ZSBBZys"},{"facetName":"StainMaster+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIr"},{"facetName":"Hệ thống ActiveFoam","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"SMOqzKMgdGjDtMyBbmcgQWN0aXZlRm9hbQ"},{"facetName":"Active speed wash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"QWN0aXZlIHNwZWVkIHdhc2g"},{"facetName":"Giặt thông minh AI SmartWash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"R2nhurd0IHRow7RuZyBtaW5oIEFJIFNtYXJ0V2FzaA"},{"facetName":"ECONAVI","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"RUNPTkFWSQ"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"Khóa trẻ em","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"},{"facetName":"Lồng giặt Alpha","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TOG7k25nIGdp4bq3dCBBbHBoYQ"},{"facetName":"Tự Khởi Động Lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBLaOG7n2kgxJDhu5luZyBM4bqhaQ"},{"facetName":"Bơm xả","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsahbSB44bqj"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"14"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"9"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"14"}],"facet":[{"facetName":"Tính năng Diệt khuẩn Blue Ag+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"VMOtbmggbsSDbmcgRGnhu4d0IGtodeG6qW4gQmx1ZSBBZys"},{"facetName":"StainMaster+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIr"},{"facetName":"Hệ thống ActiveFoam","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"SMOqzKMgdGjDtMyBbmcgQWN0aXZlRm9hbQ"},{"facetName":"Active speed wash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"QWN0aXZlIHNwZWVkIHdhc2g"},{"facetName":"Giặt thông minh AI SmartWash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"R2nhurd0IHRow7RuZyBtaW5oIEFJIFNtYXJ0V2FzaA"},{"facetName":"ECONAVI","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"RUNPTkFWSQ"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"Khóa trẻ em","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"},{"facetName":"Lồng giặt Alpha","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TOG7k25nIGdp4bq3dCBBbHBoYQ"},{"facetName":"Tự Khởi Động Lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBLaOG7n2kgxJDhu5luZyBM4bqhaQ"},{"facetName":"Bơm xả","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsahbSB44bqj"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"14"},{"filterName":"Khối Lượng Giặt (kg)","filterNameForURL":"S2jhu5FpIEzGsOG7o25nIEdp4bq3dCAoa2cp","filterValue":"9"},{"filterName":"Số lượng chương trình giặt","filterNameForURL":"U-G7kSBsxrDhu6NuZyBjaMawxqFuZyB0csOsbmggZ2nhurd0","filterValue":"14"}],"facet":[{"facetName":"Tính năng Diệt khuẩn Blue Ag+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"VMOtbmggbsSDbmcgRGnhu4d0IGtodeG6qW4gQmx1ZSBBZys"},{"facetName":"StainMaster+","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U3RhaW5NYXN0ZXIr"},{"facetName":"Hệ thống ActiveFoam","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"SMOqzKMgdGjDtMyBbmcgQWN0aXZlRm9hbQ"},{"facetName":"Active speed wash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"QWN0aXZlIHNwZWVkIHdhc2g"},{"facetName":"Giặt thông minh AI SmartWash","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"R2nhurd0IHRow7RuZyBtaW5oIEFJIFNtYXJ0V2FzaA"},{"facetName":"ECONAVI","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"RUNPTkFWSQ"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"Khóa trẻ em","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"S2jDs2EgdHLhursgZW0"},{"facetName":"Vệ sinh lồng giặt tự động","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VuG7hyBzaW5oIGzhu5NuZyBnaeG6t3QgdOG7sSDEkeG7mW5n"},{"facetName":"Lồng giặt Alpha","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TOG7k25nIGdp4bq3dCBBbHBoYQ"},{"facetName":"Tự Khởi Động Lại","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"VOG7sSBLaOG7n2kgxJDhu5luZyBM4bqhaQ"},{"facetName":"Bơm xả","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"QsahbSB44bqj"},{"facetName":"Giặt sấy","facetGroupId":"Group4","facetNameForURL":"R2nhurd0IHPhuqV5"}]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"14"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Programmed Course Selection","filterNameForURL":"UHJvZ3JhbW1lZCBDb3Vyc2UgU2VsZWN0aW9u","filterValue":"14"}],"facet":[]};

Khối Lượng Giặt (kg)

Số lượng chương trình giặt

Tiet kiem dien nang

Tinh nang diet khuan

Tinh nang thuan tien

Tinh nang giat

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 30 trong số 30 sản phẩm