VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Duyệt tất cả Bình đun nước điện

Bình đun nước điện

Chọn thông tin phù hợp với bạn

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1512000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0206 false false NC-HKD121WRANC-HKD121WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 907000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0200&L2=0206 false false NC-GK1WRANC-GK1WRA false