đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Tủ lạnh nhập khẩu

Tủ lạnh nhập khẩu

{"filter":[{"filterName":"Price (VND)","filterNameForURL":"UHJpY2UgKFZORCk","filterValue":"91990000"},{"filterName":"Capacity (L)","filterNameForURL":"Q2FwYWNpdHkgKEwp","filterValue":"491"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Price (VND)","filterNameForURL":"UHJpY2UgKFZORCk","filterValue":"103490000"},{"filterName":"Capacity (L)","filterNameForURL":"Q2FwYWNpdHkgKEwp","filterValue":"589"}],"facet":[]};

Price (VND)

Capacity (L)

Door Color

Fresh Technology

Hygiene Technology

Convenience

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa