đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Máy cạo râu

Máy cạo râu

Chọn thông tin phù hợp với bạn

{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"219000"}],"facet":[{"facetName":"Pin AAA","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UGluIEFBQQ"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"4199000"}],"facet":[{"facetName":"Hệ thống cắt 3 lưỡi","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIGPhuq90IDMgbMaw4buhaQ"},{"facetName":"Lưỡi dao công nghệ nano nghiêng 30*","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TMaw4buhaSBkYW8gY8O0bmcgbmdo4buHIG5hbm8gbmdoacOqbmcgMzAq"},{"facetName":"Lưỡi dao tỉa 45*","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TMaw4buhaSBkYW8gdOG7iWEgNDUq"},{"facetName":"Nắp vận chuyển/Chốt cài an toàn","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3AgduG6rW4gY2h1eeG7g24vQ2jhu5F0IGPDoGkgYW4gdG_DoG4"},{"facetName":"Động cơ tuyến tính","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"xJDhu5luZyBjxqEgdHV54bq_biB0w61uaA"},{"facetName":"Sạc điện","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U-G6oWMgxJFp4buHbg"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"1699000"}],"facet":[{"facetName":"Hệ thống cắt 3 lưỡi","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIGPhuq90IDMgbMaw4buhaQ"},{"facetName":"Sạc điện","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"U-G6oWMgxJFp4buHbg"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"1169000"}],"facet":[{"facetName":"Hệ thống cắt 3 lưỡi","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"SOG7hyB0aOG7kW5nIGPhuq90IDMgbMaw4buhaQ"},{"facetName":"Nắp vận chuyển/Chốt cài an toàn","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"TuG6r3AgduG6rW4gY2h1eeG7g24vQ2jhu5F0IGPDoGkgYW4gdG_DoG4"},{"facetName":"Pin AAA","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UGluIEFBQQ"}]};

Giá (VND)

Luoi dao cao

Hinh thuc sac pin

Thiết kế

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 6 trong số 6 sản phẩm