VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Duyệt tất cả Máy xay cầm tay

Máy xay cầm tay

Sơ chế chính xác và hoàn hảo cho nhiều món ăn phong phú

1 - 5 trong 5 kết quả

Giá (VND)

Công suất (W)

Chức năng

Phụ kiện

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa