đ #.### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Máy xay cầm tay

Máy xay cầm tay

Sơ chế chính xác và hoàn hảo cho nhiều món ăn phong phú

{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"1544000"},{"filterName":"Công suất (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IChXKQ","filterValue":"600"}],"facet":[{"facetName":"Xay","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"WGF5"},{"facetName":"Băm thịt","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"QsSDbSB0aOG7i3Q"},{"facetName":"Đánh trứng","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"xJDDoW5oIHRy4bupbmc"},{"facetName":"Cối xay thịt","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q-G7kWkgeGF5IHRo4buLdA"},{"facetName":"Phới đánh trứng","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"UGjhu5tpIMSRw6FuaCB0cuG7qW5n"}]};{"filter":[{"filterName":"Giá (VND)","filterNameForURL":"R2nDoSAoVk5EKQ","filterValue":"994000"},{"filterName":"Công suất (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IChXKQ","filterValue":"600"}],"facet":[{"facetName":"Xay","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"WGF5"}]};

Giá (VND)

Công suất (W)

Chức năng

Phụ kiện

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa