VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Tủ đông

Tủ đông

Chọn thông tin phù hợp với bạn

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 9 trong số 9 sản phẩm

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.059E7 true /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0107 false false SCR-P697SCR-P697 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.209E7 true /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0107 false false SCR-P997SCR-P997 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.719E7 true /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0107 false false SCR-P1497SCR-P1497 false