đ #.### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Tất cả Tủ lạnh

Tất cả Tủ lạnh

Chọn thông tin phù hợp với bạn



Price (VND)

Capacity (L)

Door Color

Fresh Technology

Hygiene Technology

Convenience

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 30 trong số 66 sản phẩm