VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Tủ mát

Tủ mát

Chọn thông tin phù hợp với bạn

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 7 trong số 7 sản phẩm

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.22E7 true /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0107 false false SMR-PT250ASMR-PT250A false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.38E7 true /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0107 false false SMR-PT330ASMR-PT330A false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.68E7 true /vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0100&L2=0107 false false SMR-PT450ASMR-PT450A false