Lịch sử Panasonic tại Việt Nam

Năm

Mốc lịch sử

Từ những năm 1950

Panasonic đã ký hợp đồng với công ty ESACO để phân phối các sản phẩm mang thương hiệu NATIONAL như Radio từ miền Nam đến miền Trung Việt Nam

Ảnh của Từ những năm 1950

Tháng 2/1962

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật với Công ty Radio Viễn Đông

    

Tháng 3/1971

Panasonic chính thức có mặt ở Việt Nam với tên gọi Công ty Việt Nam National (NAVINACO) tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh của Tháng 3/1971

Tháng 5/1994

Panasonic mở văn phòng đại diện đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh của Tháng 5/1994

Tháng 11/1996

Thành lập công ty Matsushita Electric Việt Nam (MEV) - liên doanh với Viettronics Thủ Đức  - tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó đổi tên thành công ty Panasonic AVC Networks Việt Nam (PAVCV).

Ảnh của Tháng 11/1996

Tháng 6/2003

Thành lập công ty Matsushita Home Appliances Việt Nam (MHAV) tại KCN Thăng Long 1, Hà Nội. Sau đổi tên thành Công ty Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN). 

Ảnh của Tháng 6/2003

Tháng 11/2005

Thành lập Công ty chủ quản Panasonic Việt Nam (PV), tại KCN Thăng Long 1, Hà Nội.

Ảnh của Tháng 11/2005

Tháng 2/2006

Thành lập công ty Panasonic Communications Việt Nam, tại KCN Thăng Long 1, Hà Nội. Sau đổi tên thành Panasonic System Networks Việt Nam (PSNV).

Ảnh của Tháng 2/2006

Tháng 4/2006

Thành lập Panasonic Sales Việt Nam (PSV, Bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị của Panasonic Việt Nam), tại Hà Nội.

    

Thành lập công ty Panasonic Electronic Devices Việt Nam, tại KCN Thăng Long 1, Hà Nội. Sau đổi tên thành Panasonic Industrial Devices Việt Nam (PIDVN).

Ảnh của Tháng 4/2006

Tháng 4/2007

Thành lập công ty Panasonic R&D Center Việt Nam (PRDCV), tại Hà Nội.

Ảnh của Tháng 4/2007

Tháng 9/2010

Thành lập Trung tâm Khoa học Toán Lý Panasonic Risupia Việt Nam (PRV) tại Hà Nội.

Ảnh của Tháng 9/2010

Tháng 3/2012

Thành lập chi nhánh công ty Panasonic Appliances Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên

Ảnh của Tháng 3/2012

Tháng 1/2013

Thành lập Công ty Panasonic Eco Solutions Việt Nam (PESVN), nay là Panasonic Life Solutions Việt Nam (PLSVN), tại tỉnh Bình Dương.

Ảnh của Tháng 1/2013

Tháng 3/2013

Thành lập Công ty Panasonic Insurance Service Việt Nam (PISVN), tại Hà Nội.

Ảnh của Tháng 3/2013

Tháng 10/2016

Khai trương Panasonic Solution & Innovation Center Việt Nam, tại KCN Thăng Long 1, Hà Nội.

Ảnh của Tháng 10/2016

Tháng 4/2017

Panasonic Eco Solutions Việt Nam, nay là Panasonic Life Solutions Việt Nam (PLSVN), trở thành công ty sản xuất và kinh doanh.

Ảnh của Tháng 4/2017

Tháng 9/2021

Panasonic Life Solutions Việt Nam (PLSVN) khánh thành nhà máy đầu tiên tại Bình Dương sản xuất thiết bị chất lượng không khí trong nhà.

Tháng 4/2022

Panasonic Life Solutions Việt Nam được đổi tên thành Panasonic Electric Works Việt Nam (PEWVN).