Panasonic đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình vào năm 2018.
Hãy tìm hiểu về lịch sử 100 năm của chúng tôi và các sự kiện cho lễ kỷ niệm.

Lịch sử công ty Panasonic Việt Nam

1971

Panasonic đã có mặt ở Việt Nam từ năm 1971 với tên gọi Công ty Vietnam National (NAVINACO)

Ảnh của Panasonic đã có mặt ở Việt Nam từ năm 1971 với tên gọi Công ty Vietnam National (NAVINACO)

1995

Văn phòng đại diện đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh

Ảnh của Văn phòng đại diện đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh

1996

Thành lập công ty Panasonic AVC Networks Vietnam

Ảnh của Thành lập công ty Panasonic AVC Networks Vietnam

2003

Thành lập công ty Panasonic Appliances Vietnam

Ảnh của Thành lập công ty Panasonic Appliances Vietnam

2005

Thành lập công ty Panasonic Vietnam là công ty chủ quản

Ảnh của Thành lập công ty Panasonic Vietnam là công ty chủ quản

2006

Thành lập công ty Panasonic System Networks Vietnam và
Panasonic Industrial Device Vietnam

Ảnh của Thành lập công ty Panasonic System Networks Vietnam và Panasonic Industrial Device Vietnam

2007

Thành lập công ty Panasonic R&D Center Vietnam

Ảnh của Thành lập công ty Panasonic R&D Center Vietnam

2012

Thành lập chi nhánh công ty Panasonic Appliances Vietnam tại tỉnh Hưng Yên và Công ty Panasonic Eco Solutions Vietnam.

Ảnh của Thành lập chi nhánh công ty Panasonic Appliances Vietnam tại tỉnh Hưng Yên và Công ty Panasonic Eco Solutions Vietnam
Ảnh của Thành lập chi nhánh công ty Panasonic Appliances Vietnam tại tỉnh Hưng Yên và Công ty Panasonic Eco Solutions Vietnam

Lịch sử của Panasonic

Lịch sử của Panasonic bắt đầu khi Konosuke Matsushita sáng lập ra Xưởng Sản xuất Đồ gia dụng Điện tử Matsushita năm 1918. Xem quá trình công ty hoạt động và phát triển trở thành một trong những công ty điện tử hàng đầu thế giới hiện nay.

Thông tin liên quan

Các bảo tàng giới thiệu cuộc đời của Konosuke Matsushita và nhiều mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của Panasonic.

Panasonic Corporation và Tờ báo Mainichi đồng ý cùng tiến hành dự án chum thời gian vào dịp Triển lãm quốc tế Nhật Bản 1970: EXPO '70.