Panasonic đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của mình vào năm 2018.
Hãy tìm hiểu về lịch sử 100 năm của chúng tôi và các sự kiện cho lễ kỷ niệm.

Lịch sử công ty Panasonic Việt Nam

Năm

Mốc lịch sử

Từ những năm 1960, Panasonic đã bắt đầu cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật ở miền Nam Việt Nam.

Tháng 3/1971

Panasonic đã có mặt ở Việt Nam với tên gọi Công ty Vietnam National (NAVINACO) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh của MTháng 3/1971

Tháng 5/1994

Panasonic mở văn phòng đại diện đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ảnh của Tháng 5/1994

Tháng 11/1996

Thành lập công ty Matsushita Electric Vietnam (MEV) - liên doanh với Viettronics Thủ Đức  - tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó đổi tên thành công ty Panasonic AVC Networks Việt Nam (PAVCV).

Ảnh của Tháng 11/1996

Tháng 6/2003

Thành lập công ty Matsushita Home Appliances Vietnam (MHAV) tại KCN Thăng Long 1, Hà Nội. Sau đổi tên thành Công ty Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN). 

Ảnh của Tháng 6/2003

Tháng 11/2005

Thành lập Công ty chủ quản Panasonic Việt Nam (PV), tại KCN Thăng Long 1, Hà Nội.

Ảnh của Tháng 11/2005

Tháng 2/2006

Thành lập công ty Panasonic Communications Việt Nam, tại KCN Thăng Long 1, Hà Nội. Sau đổi tên thành Panasonic System Networks Việt Nam (PSNV).

Ảnh của Tháng 2/2006

Tháng 4/2006

Thành lập công ty Panasonic Electronic Devices Việt Nam, tại KCN Thăng Long 1, Hà Nội. Sau đổi tên thành Panasonic Industrial Devices Việt Nam (PIDVN).

Ảnh của Tháng 4/2006

    

Thành lập Panasonic Sales Việt Nam (PSV, Bộ phận Kinh doanh và Tiếp thị của Panasonic Việt Nam), tại Hà Nội.

    

Tháng 4/2007

Thành lập công ty Panasonic R&D Center Việt Nam (PRDCV), tại Hà Nội.

Ảnh của Tháng 4/2007

Tháng 9/2010

Thành lập Trung tâm Khoa học Toán Lý Panasonic Risupia Việt Nam (PRV) tại Hà Nội.

Ảnh của Tháng 9/2010

Tháng 3/2012

Thành lập chi nhánh công ty Panasonic Appliances Việt Nam tại tỉnh Hưng Yên

Ảnh của Tháng 3/2012

Tháng 1/2013

Thành lập Công ty Panasonic Eco Solutions Vietnam (PESVN), tại tỉnh Bình Dương.

Ảnh của Tháng 1/2013

Tháng 3/2013

Thành lập Công ty Panasonic Insurance Service Việt Nam (PISVN), tại Hà Nội.

Ảnh của Tháng 3/2013

Tháng 10/2016

Khai trương Panasonic Solution & Innovation Center Việt Nam, tại KCN Thăng Long 1, Hà Nội.

Ảnh của Tháng 10/2016

Tháng 4/2017

Panasonic Eco Solutions Việt Nam trở thành công ty sản xuất và kinh doanh.

Ảnh của Tháng 4/2017

Lịch sử của Panasonic

Lịch sử của Panasonic bắt đầu khi Konosuke Matsushita sáng lập ra Xưởng Sản xuất Đồ gia dụng Điện tử Matsushita năm 1918. Xem quá trình công ty hoạt động và phát triển trở thành một trong những công ty điện tử hàng đầu thế giới hiện nay.

Thông tin liên quan

Các bảo tàng giới thiệu cuộc đời của Konosuke Matsushita và nhiều mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của Panasonic.

Panasonic Corporation và Tờ báo Mainichi đồng ý cùng tiến hành dự án chum thời gian vào dịp Triển lãm quốc tế Nhật Bản 1970: EXPO '70.