VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy

Duyệt tất cả Cold Chain

Cold Chain

Choose the one that's right for you

1 - 19 trong 19 kết quả

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.059E7 true /vn/consumer/where-to-buy.html false false SCR-P697SCR-P697 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.209E7 true /vn/consumer/where-to-buy.html false false SCR-P997SCR-P997 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1.719E7 true /vn/consumer/where-to-buy.html false false SCR-P1497SCR-P1497 false