đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Đề xuất Máy hút bụi

Máy hút bụi

Chọn thông tin phù hợp với bạn

{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"2200"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"5.1"}],"facet":[{"facetName":"Cảm biến bụi","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q-G6o20gYmnhur9uIGLhu6Vp"},{"facetName":"Không dây","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"S2jDtG5nIGTDonk"},{"facetName":"Không túi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"S2jDtG5nIHTDumk"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"2100"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"5.6"}],"facet":[{"facetName":"Cảm biến bụi","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"Q-G6o20gYmnhur9uIGLhu6Vp"},{"facetName":"Không dây","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"S2jDtG5nIGTDonk"},{"facetName":"Không túi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"S2jDtG5nIHTDumk"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"2000"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"5.6"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"1800"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"5.3"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"1600"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"5.2"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"1400"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"4.95"}],"facet":[{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Có túi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q8OzIHTDumk"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"1700"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"7.2"},{"filterName":"Dung tích chứa bụi (L)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBjaOG7qWEgYuG7pWkgKEwp","filterValue":"4"}],"facet":[{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Có túi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q8OzIHTDumk"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"1900"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"4.7"},{"filterName":"Dung tích chứa bụi (L)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBjaOG7qWEgYuG7pWkgKEwp","filterValue":"6"}],"facet":[{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Có túi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q8OzIHTDumk"},{"facetName":"Bộ lọc kháng khuẩn","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"QuG7mSBs4buNYyBraMOhbmcga2h14bqpbg"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"420"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"3.6"},{"filterName":"Dung tích chứa bụi (L)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBjaOG7qWEgYuG7pWkgKEwp","filterValue":"1.2"}],"facet":[{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Có túi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q8OzIHTDumk"},{"facetName":"Bộ lọc Hepa","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"QuG7mSBs4buNYyBIZXBh"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"410"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"3.6"},{"filterName":"Dung tích chứa bụi (L)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBjaOG7qWEgYuG7pWkgKEwp","filterValue":"1.4"}],"facet":[{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Có túi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q8OzIHTDumk"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"250"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"3"},{"filterName":"Dung tích chứa bụi (L)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBjaOG7qWEgYuG7pWkgKEwp","filterValue":"1.4"}],"facet":[{"facetName":"Có dây","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q8OzIGTDonk"},{"facetName":"Có túi","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"Q8OzIHTDumk"}]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"120"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"2.3"},{"filterName":"Dung tích chứa bụi (L)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBjaOG7qWEgYuG7pWkgKEwp","filterValue":"0.6"}],"facet":[{"facetName":"Cảm biến bụi","facetNameForURL":"Q-G6o20gYmnhur9uIGLhu6Vp"},{"facetName":"Không dây","facetNameForURL":"S2jDtG5nIGTDonk"},{"facetName":"Không túi","facetNameForURL":"S2jDtG5nIHTDumk"}]};{"filter":[{"filterName":"Công suất hoạt động (W)","filterNameForURL":"Q8O0bmcgc3XhuqV0IGhv4bqhdCDEkeG7mW5nIChXKQ","filterValue":"100"},{"filterName":"Trọng lượng (kg)","filterNameForURL":"VHLhu41uZyBsxrDhu6NuZyAoa2cp","filterValue":"1.6"},{"filterName":"Dung tích chứa bụi (L)","filterNameForURL":"RHVuZyB0w61jaCBjaOG7qWEgYuG7pWkgKEwp","filterValue":"0.3"}],"facet":[{"facetName":"Cảm biến bụi","facetNameForURL":"Q-G6o20gYmnhur9uIGLhu6Vp"},{"facetName":"Không dây","facetNameForURL":"S2jDtG5nIGTDonk"},{"facetName":"Không túi","facetNameForURL":"S2jDtG5nIHTDumk"}]};{"filter":[],"facet":[]};

Công suất hoạt động (W)

Trọng lượng (kg)

Chuc nang diet khuan

Phụ kiện đi kèm

0 sản phẩm

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

1 - 22 trong số 22 sản phẩm