Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị tích hợp Wi-Fi của bạn

Khôi phục cài đặt gốc sẽ đưa điều hòa hoặc quạt cấp gió của bạn về cài đặt mặc định.

Bạn có thể cần phải khôi phục cài đặt gốc trong trường hợp không thể truy cập thiết bị, xóa tài khoản hoặc quên mật khẩu thiết bị của mình.

Nếu bạn cài lại thiết bị, tất cả các cài đặt và dữ liệu hiện tại sẽ bị xóa. Sau khi khôi phục cài đặt gốc, máy điều hòa hoặc quạt cấp gió phải được thiết lập lại.

Lưu ý: Hành động này sẽ xóa dữ liệu của bạn khỏi thiết bị và không thể hoàn tác. Hãy tiến hành thật thận trọng.

1.0 Xóa thiết bị đã đăng ký khỏi ứng dụng Comfort Cloud

Sau khi khôi phục cài đặt gốc, thiết bị vẫn sẽ hiển thị trên ứng dụng Comfort Cloud.
Nếu bạn muốn thêm lại thiết bị sau khi khôi phục cài đặt gốc, vui lòng xóa trước thông tin thiết bị khỏi màn hình ứng dụng.

Bước 1
Nhấn vào thiết bị muốn xóa.

Bước 1

Bước 2
Chọn “Danh sách thiết bị” từ menu.

Bước 2

Bước 3
Nhấn vào “Xóa”.

Bước 3

Bước 4
Nhấn “OK” và đi tới 2.0 Đặt lại cài đặt Wi-Fi cho thiết bị của bạn.

Bước 4

2.0 Đặt lại cài đặt Wi-Fi cho thiết bị của bạn

2.1 Đặt lại cài đặt Wi-Fi cho máy điều hòa tích hợp Wi-Fi (dân dụng)

Bước 1
Chuẩn bị điều khiển của điều hòa và một que chọc.

Sử dụng que chọc, nhấn và giữ nút “” trong 5 giây cho đến khi “1” hiển thị.

Nhấn “LÊN” hoặc “XUỐNG” cho đến khi bạn thấy số “5”.

Hướng bộ điều khiển từ xa về phía máy điều hòa và nhấn nút “SET” trong 3 giây.

Giữ nút “SET” cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh “BÍP”, sau đó nhả nút “SET”.

Bước 1

Bước 2
Đi tới mục Cách kiểm tra loại Wi-Fi tích hợp trong máy điều hòa dân dụng (Nâng cao hoặc Tiêu chuẩn)
để kiểm tra kiểu Wi-Fi của điều hòa và thêm lại thiết bị vào ứng dụng Comfort Cloud.

2.2 Đặt lại cài đặt Wi-Fi cho điều khiển từ xa có dây (cho điều hòa thương mại)

Bước 1
Nhấn nút “ ”.

Bước 1

Bước 2
Chuyển đến "WLAN" bằng các nút điều hướng.

Nhập "WLAN" bằng cách nhấn “ ”.

Bước 2

Bước 3
Chọn “Khởi tạo" rồi xác nhận bằng cách nhấn “ ”.

Bước 3

Bước 4
Chọn "CÓ" rồi xác nhận bằng nút “ ”.

Bước 4

Bước 5
Khi thông báo "Đã khởi tạo" hiển thị thì tức là quy trình đặt lại thiết bị đã hoàn tất.

Trở lại menu trước bằng cách nhấn nút “ ”.

Bước 5

Bước 6
Tiếp đến là Thêm thiết bị của bạn vào Ứng dụng Comfort Cloud để dùng điều khiển từ xa có dây thương mại nhằm thêm lại thiết bị vào Ứng dụng Comfort Cloud.

2.3 Đặt lại cài đặt Wi-Fi cho điều khiển từ xa IAQ (cho quạt thông gió)

Bước 1
Trên điều khiển từ xa IAQ, nhấn và giữ các nút “” cùng lúc cho đến khi “1” xuất hiện trên màn hình.

Bước 1

Bước 2
Nhấn "Chế độ" liên tục cho đến khi "5" hiển thị.

Bước 2

Bước 3
Nhấn và giữ nút "Bộ lọc" trong 5 giây. Quy trình thiết lập lại thiết bị đã hoàn tất.

Bước 3

Bước 4
Tiếp đến là Thêm thiết bị của bạn vào Ứng dụng Comfort Cloud để dùng điều khiển từ xa IAQ của thiết bị thông gió nhằm thêm lại thiết bị vào Ứng dụng Comfort Cloud.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.