Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Thêm thiết bị của bạn vào Ứng dụng Comfort Cloud để dùng điều khiển từ xa IAQ của thiết bị thông gió

Thêm thiết bị của bạn vào Ứng dụng Comfort Cloud để dùng điều khiển từ xa IAQ của thiết bị thông gió

Kết nối thiết bị thông gió của bạn (quạt cung cấp không khí) với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud qua Điều khiển từ xa IAQ. Nhờ đó, bạn có thể theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, mức PM2.5 và CO₂ trong nhà, đồng thời điều chỉnh mức quạt cung cấp không khí để đảm bảo luồng không khí trong lành liên tục vào nhà bạn, đảm bảo mang lại môi trường sống tốt cho sức khỏe hơn.

Những gì bạn cần để bắt đầu​:

• Thiết bị thông gió tương thích với Wi-Fi (quạt cung cấp không khí).
• Điều khiển từ xa Panasonic IAQ.
• Điện thoại thông minh/máy tính bảng chạy hệ điều hành Android hoặc iOS.
• Phiên bản mới nhất của ứng dụng Panasonic Comfort Cloud – Android | iOS
• Bộ định tuyến hỗ trợ băng tần 2,4 GHz hoặc 2,4 GHz/5 GHz.
• Kết nối Internet.

Đăng nhập vào Ứng dụng Comfort Cloud

Đăng nhập vào Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud bằng ID Panasonic hoặc Tài khoản Apple/Google của bạn. Xem các bước đăng nhập tại đây.

1.0 Thêm thiết bị của bạn (Điều khiển từ xa IAQ của thiết bị thông gió)

Sau đây là các bước thiết lập kết nối giữa thiết bị thông gió được trang bị điều khiển từ xa IAQ và Ứng dụng Comfort Cloud, với các tùy chọn sử dụng mật khẩu bộ định tuyến Mạng LAN không dây (chế độ AP) hoặc không cần mật khẩu (chế độ WPS).

1.1 Chế độ AP (Kết nối bằng mật khẩu Bộ định tuyến mạng LAN không dây)

Trước khi bắt đầu, đảm bảo bạn đã chuẩn bị bộ định tuyến mạng LAN không dây 2,4 GHz có kết nối internet.

Bước 1
Nhấn vào biểu tượng "+"

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 2
Chọn “Quạt thông gió”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 3
Nhấn vào nút “” để mở rộng menu quốc gia.

Chọn quốc gia của bạn và nhấn vào “Đăng ký”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 4
Nhấn vào “Bắt đầu”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 5
Chọn "Thiết bị thông gió mới".

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 6
Chọn nút phù hợp với trạng thái của Mạng LAN không dây“  ”. Đây là kiểu máy mới chưa từng được thiết lập nên ký hiệu phải là "ĐANG TẮT". Chọn "Ký hiệu Mạng LAN không dây là ĐANG TẮT".

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 7
Nhấn các nút “” một lần cùng lúc.

Khi ký hiệu Mạng LAN không dây “” nhấp nháy, hãy nhấn vào "Tiếp" trên ứng dụng.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 8
Chọn nút phù hợp với trạng thái của Mạng LAN không dây “ ”. Sau Bước 7, ký hiệu Mạng LAN không dây “  ” sẽ xuất hiện. Chọn "Ký hiệu Mạng LAN không dây Đang nhấp nháy".

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 9
Chọn "Kết nối với chế độ AP".

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 10
Trên điều khiển từ xa IAQ, nhấn và giữ các nút “” cùng lúc cho đến khi “1” xuất hiện trên màn hình.

Nhấn "Chế độ" liên tục cho đến khi "2" hiển thị.

Nhấn nút “Filter” một lần.

Nhấn vào “Tiếp theo” trên ứng dụng.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 11
Cho phép ứng dụng truy cập vị trí chính xác của bạn trong khi dùng ứng dụng.

*Giao diện cửa sổ bật lên có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành và/hoặc kiểu điện thoại/máy tính bảng.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 12
Một cửa sổ "Cài đặt" bật lên có thể xuất hiện. Nhấn vào cửa số đó để truy cập cài đặt Wi-Fi của bạn. Đảm bảo Wi-Fi trên điện thoại thông minh/máy tính bảng của bạn đã kết nối với "Panasonic-XX-wirelessAP”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

hoặc bạn có thể thấy thông báo hỏi rằng: "Comfort Cloud" muốn tham gia mạng Wi-Fi "Panasonic-XX-wirelessAP”?. Nếu vậy, nhấn vào "Tham gia".

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Ứng dụng sẽ tự động kết nối mà không cần mật khẩu.

Bước 13
Khi màn hình này xuất hiện trở lại, hãy nhấn vào "Tiếp".

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 14
Nhập mật khẩu Mạng LAN không dây rồi nhấn vào "OK".

*Đây là mật khẩu cho mạng Wi-Fi mà điện thoại thông minh/máy tính bảng của bạn đang kết nối.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 15
Khi ký hiệu Mạng LAN không dây “ ” chuyển từ nhấp nháy sang "BẬT", hãy nhấn vào "Tiếp theo".

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 16
Vui lòng đợi trong quá trình ứng dụng tìm kiếm thiết bị thông gió.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 17
Chọn quạt thông gió muốn đăng ký và nhấn vào “Đăng ký”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 18
Trên điều khiển từ xa IAQ, nhấn và giữ các nút “” cùng lúc cho đến khi “1” xuất hiện trên màn hình.

Nhấn “Mode” liên tục cho đến khi “3” hiển thị.

Nhấn nút “Filter” một lần.

Nhấn vào “Tiếp theo” trên ứng dụng.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 19
Thiết bị thông gió của bạn đang kết nối với mạng.

*Có thể sẽ mất vài phút để hoàn tất quá trình kết nối. Vui lòng chờ.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 20
Tạo mật khẩu và sau đó nhấn “Đăng ký”.

*Là người dùng đầu tiên, bạn cần tạo mật khẩu mới cho quạt thông gió. Mật khẩu này sẽ được yêu cầu khi thêm người dùng bổ sung.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 21
Đặt tên quạt thông gió rồi nhấn vào “Đăng ký”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

1.2 Chế độ WPS (Kết nối mà không cần mật khẩu Bộ định tuyến mạng LAN không dây)

Trước khi bắt đầu, đảm bảo bạn đã chuẩn bị bộ định tuyến mạng LAN không dây 2,4 GHz có kết nối internet.

Bước 1
Nhấn vào biểu tượng "+"

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 2
Chọn “Quạt thông gió”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 3
Nhấn vào nút “” để mở rộng menu quốc gia.

Chọn quốc gia của bạn và nhấn vào “Đăng ký”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 4
Nhấn vào “Bắt đầu”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 5
Chọn "Thiết bị thông gió mới".

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 6
Chọn nút phù hợp với trạng thái của Mạng LAN không dây “  ”. Đây là kiểu máy mới chưa từng được thiết lập nên ký hiệu phải là "ĐANG TẮT". Chọn "Ký hiệu Mạng LAN không dây là ĐANG TẮT".

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 7
Nhấn các nút “” một lần cùng lúc.

Khi đèn mạng LAN không dây “  ” nhấp nháy, hãy chọn “Tiếp theo” trên ứng dụng.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 8
Chọn nút phù hợp với trạng thái của Mạng LAN không dây “  ”. Sau Bước 7, ký hiệu Mạng LAN không dây “  ” sẽ xuất hiện. Chọn "Ký hiệu Mạng LAN không dây Đang nhấp nháy".

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 9
Chọn “Kết nối với chế độ WPS”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 10
Nhấn nút WPS trên bộ định tuyến rồi nhấn “Tiếp theo”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 11
Trên điều khiển từ xa IAQ, nhấn và giữ các nút “” cùng lúc cho đến khi “1” xuất hiện trên màn hình.

Nhấn nút “Filter” một lần.

Sau đó nhấn vào "Tiếp theo".

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 12
Khi ký hiệu Mạng LAN không dây “  ” chuyển từ nhấp nháy sang "BẬT", hãy nhấn vào "Tiếp theo".

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 13
Vui lòng đợi trong quá trình ứng dụng tìm kiếm thiết bị thông gió.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 14
Chọn quạt thông gió muốn đăng ký và nhấn vào “Đăng ký”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 15
Trên điều khiển từ xa IAQ, nhấn và giữ các nút “” cùng lúc cho đến khi “1” xuất hiện trên màn hình.

Nhấn “Mode” liên tục cho đến khi “3” hiển thị.

Nhấn nút “Filter” một lần.

Nhấn vào “Tiếp theo” trên ứng dụng.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 16
Thiết bị thông gió của bạn đang kết nối với mạng.

*Có thể sẽ mất vài phút để hoàn tất quá trình kết nối. Vui lòng chờ.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 17
Tạo mật khẩu và sau đó nhấn “Đăng ký”.

*Là người dùng đầu tiên, bạn cần tạo mật khẩu mới cho quạt thông gió. Mật khẩu này sẽ được yêu cầu khi thêm người dùng bổ sung.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Bước 18
Đặt tên quạt thông gió rồi nhấn vào “Đăng ký”.

Thêm người dùng mới cho quạt cung cấp không khí

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Cần liên kết thiết bị thông gió (quạt cấp gió) với bộ điều khiển từ xa IAQ để dùng Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.
Cần có kết nối Internet để kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.

Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy theo chức năng của kiểu máy và phiên bản của ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.