Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Thêm điều hòa thương mại vào Comfort Cloud (trường hợp dùng điều khiển từ xa có dây)

Thêm điều hòa thương mại vào Comfort Cloud (trường hợp dùng điều khiển từ xa có dây)

Kết nối máy điều hòa không khí mới của bạn với ứng dụng Comfort Cloud bằng bộ điều khiển từ xa CONEX (CZ-RTC6***W/Z) để dễ dàng quản lý và giám sát tất cả các thiết bị từ một ứng dụng duy nhất, bất kể vị trí lắp đặt.

Những gì bạn cần để bắt đầu​:

• Máy điều hòa không khí tương thích Wi-Fi.
• Bộ điều khiển từ xa có dây CONEX, CZ-RTC6***W/Z.
• Điện thoại thông minh/máy tính bảng chạy hệ điều hành Android hoặc iOS.
• Phiên bản mới nhất của ứng dụng Panasonic Comfort Cloud – Android | iOS
• Bộ định tuyến hỗ trợ băng tần 2.4GHz hoặc 2.4GHz/5GHz.
• Kết nối Internet.

Đăng nhập vào Ứng dụng Comfort Cloud

Đăng nhập vào Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud bằng ID Panasonic hoặc Tài khoản Apple/Google của bạn. Xem các bước đăng nhập tại đây.

1.0 Thêm thiết bị của bạn (Dòng thương mại - dùng điều khiển từ xa có dây)

Các bước sau sẽ thiết lập kết nối giữa điều khiển từ xa có dây (dùng cho điều hòa tương thích Wi-Fi) với ứng dụng Comfort Cloud, gồm tùy chọn sử dụng mật khẩu bộ định tuyến mạng LAN không dây hoặc không cần mật khẩu.

1.1 Kết nối bằng mật khẩu bộ định tuyến mạng LAN không dây

Trước khi bắt đầu, đảm bảo bạn đã chuẩn bị bộ định tuyến mạng LAN không dây 2,4 GHz có kết nối internet.

Bước 1
Nhấn vào biểu tượng "+"

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 2
Chọn “Điều hòa thương mại”.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 3
Chọn "Điều khiển từ xa có dây".

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 4
1.Nhấn nút “ ” trên điều khiển từ xa.

2.Tìm “WLAN” bằng các nút điều hướng và truy cập bằng nút “ ”.

3.Chọn “Bật/tắt” bằng nút “ ”.

4.Chọn “Bật” bằng nút “ ”.

5.Chọn “Tiếp theo” trên màn hình ứng dụng.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 5
Chọn và kiểm tra “Trạng thái mạng” bằng cách nhấn nút “ ”.

Trạng thái phải là “Không kết nối với bộ định tuyến” vì đây là đăng ký mới.

Nhấn vào “Không kết nối với bộ định tuyến”.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 6
1.Nhấn nút “  ” để quay lại màn hình trước đó.

2.Chọn “Cài đặt mạng”.

3.Chuyển sang “Thủ công” và xác nhận “  ” bằng nút.

4.Sau khi thông báo “Hoạt động ở chế độ thủ công” xuất hiện, hãy chạm vào “Tiếp theo” trên màn hình ứng dụng.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 7
Cho phép ứng dụng truy cập vị trí chính xác của bạn trong khi dùng ứng dụng.

*Giao diện cửa sổ bật lên có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành và/hoặc kiểu điện thoại/máy tính bảng.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 8
Một cửa sổ "Cài đặt" bật lên có thể xuất hiện. Nhấn vào cửa số đó để truy cập cài đặt Wi-Fi của bạn. Đảm bảo Wi-Fi trên điện thoại di động/máy tính bảng của bạn kết nối với
Panasonic-XX-wirelessAP”.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

hoặc bạn có thể thấy thông báo hỏi rằng: "Comfort Cloud" muốn tham gia mạng Wi-Fi "Panasonic-XX-wirelessAP”?. Nếu vậy, nhấn vào "Tham gia".

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Ứng dụng sẽ tự động kết nối mà không cần mật khẩu.

Bước 9
Thiết bị và điện thoại thông minh/máy tính bảng của bạn sẽ kết nối với cùng một mạng không dây.

Nhập mật khẩu bộ định tuyến mạng LAN không dây và nhấn “OK”.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 10
Kết nối thành công khi xuất hiện thông báo “Đã kết nối với bộ định tuyến”. Sau đó nhấn vào "Tiếp theo".

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 11
Vui lòng đợi trong khi ứng dụng đang tìm kiếm điều hòa.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 12
Chọn điều hòa để đăng ký và nhấn “Đăng ký”.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 13
1.Nhấn nút “  ” để quay lại màn hình trước đó.

2.Chọn “Đăng ký thiết bị”

3.Sau đó nhấn nút “  ” để xác nhận.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 14
Điều hòa của bạn đang kết nối mạng.

*Có thể sẽ mất vài phút để hoàn tất quá trình kết nối. Vui lòng chờ.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 15
Tạo mật khẩu và sau đó nhấn “Đăng ký”.

*Là người dùng đầu tiên, bạn cần tạo mật khẩu mới cho điều hòa. Mật khẩu này sẽ được yêu cầu khi thêm người dùng bổ sung.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 16
Đặt tên điều hòa rồi nhấn “Đăng ký”.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

1.2 Kết nối không cần mật khẩu Bộ định tuyến mạng LAN không dây

Trước khi bắt đầu, đảm bảo bạn đã chuẩn bị bộ định tuyến mạng LAN không dây 2,4 GHz có kết nối internet.

Bước 1
Nhấn vào biểu tượng "+"

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 2
Chọn “Điều hòa thương mại”.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 3
Chọn "Điều khiển từ xa có dây".

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 4
1.Nhấn nút “ ” trên điều khiển từ xa.

2.Tìm “WLAN” bằng các nút điều hướng và truy cập bằng nút “ ”.

3.Chọn “Bật/tắt” bằng nút “ ”.

4.Chọn “Bật” bằng nút “ ”.

5.Chọn “Tiếp theo” trên màn hình ứng dụng.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 5
Chọn và kiểm tra “Trạng thái mạng” bằng cách nhấn nút “ ”.

Trạng thái phải là “Không kết nối với bộ định tuyến” vì đây là đăng ký mới.

Sau đó chọn “Nhấn vào đây để kết nối mà không cần nhập mật khẩu”.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 6
Nhấn nút WPS trên bộ định tuyến rồi nhấn “Tiếp theo”.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 7
1.Nhấn nút “  ” để quay lại màn hình trước đó.

2.Chọn "Cài đặt mạng"

3.Chuyển sang “Tự động” và xác nhận “  ” bằng nút.

4.Sau khi xuất hiện thông báo “Đang vận hành ở chế độ tự động”, nhấn vào “Tiếp theo” trên màn hình ứng dụng.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 8
Kết nối thành công khi xuất hiện thông báo “Đã kết nối với bộ định tuyến”. Sau đó nhấn vào "Tiếp theo".

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 9
Vui lòng đợi trong khi ứng dụng đang tìm kiếm điều hòa.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 10
Chọn điều hòa để đăng ký và nhấn “Đăng ký”.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 11
1.Nhấn nút “  ” để quay lại màn hình trước đó.

2.Chọn “Đăng ký thiết bị”.

3.Sau đó nhấn nút “  ” để xác nhận.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 12
Điều hòa của bạn đang kết nối mạng.

*Có thể sẽ mất vài phút để hoàn tất quá trình kết nối. Vui lòng chờ.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 13
Tạo mật khẩu và sau đó nhấn “Đăng ký”.

*Là người dùng đầu tiên, bạn cần tạo mật khẩu mới cho điều hòa. Mật khẩu này sẽ được yêu cầu khi thêm người dùng bổ sung.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Bước 14
Đặt tên điều hòa rồi nhấn “Đăng ký”.

Thêm người dùng mới (Bộ điều khiển từ xa có dây)

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.

Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.