Chọn Màu
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: MUA NGAY SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Mua ở đâu Out of Stock at Panasonic Online

Thay đổi mật khẩu của thiết bị

Khi thêm điều hòa hoặc quạt thông gió mới vào ứng dụng Comfort Cloud, bạn sẽ được nhắc tạo mật khẩu cho thiết bị. Nếu bạn muốn về sau đổi mật khẩu của thiết bị, hãy làm theo các bước dưới đây.

Với tư cách là quản trị viên, bạn đã cho phép Người dùng A kết nối với điều hòa không khí hoặc quạt cấp gió với tư cách người dùng bổ sung. Khi thay đổi mật khẩu của thiết bị, những người dùng bổ sung này sẽ tự động bị xóa.

Lưu ý: Mật khẩu này được yêu cầu khi quản trị viên thêm người dùng bổ sung qua ứng dụng Panasonic Comfort Cloud.

Bước 1
Nhấn vào nút “Menu” ở góc trên bên phải màn hình.

Bước 1

Bước 2
Nhấn vào “Chủ sở hữu” để mở rộng menu. Sau đó nhấn vào "Thay đổi mật khẩu".

Bước 2

Bước 3
Sau khi kiểm tra đúng thiết bị, hãy nhập mật khẩu cũ. Sau đó, nhập mật khẩu mới và nhấn “Đăng ký”.

Nếu bạn quên mật khẩu thiết bị của mình, hãy nhấn vào “Trong trường hợp quên mật khẩu thiết bị, vui lòng nhấn vào đây”.

Lưu ý: Nếu bạn đặt lại/khởi tạo lại thiết bị của mình, tất cả dữ liệu và cài đặt trước đó sẽ bị mất.

Bước 3

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Máy điều hòa không khí cần được kết nối với Ứng dụng Panasonic Comfort Cloud và cần có kết nối internet.
Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Giao diện thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào tính năng của mô hình và phiên bản của ứng dụng Comfort Cloud.