Quạt thông gió gắn trần (tiếng ồn cực thấp)

Cấu trúc khoang kép giảm thiểu việc truyền tiếng ồn của quạt và động cơ ra bên ngoài. Công nghệ này làm giảm hơn nữa tiếng ồn hoạt động xuống các mức thấp đáng kể dưới 30dB(A), cho môi trường sinh hoạt yên tĩnh, thanh bình.

Hình ảnh một quạt thông gió gắn trần trông như thế nào và quạt được thiết kế để loại bỏ độ ẩm ra khỏi nhà như thế nào.