VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của S-30PU1H5 sản phẩm
Dàn Lạnh S-30PU1H5
Dàn Nóng U-30PV1H5
Mặt Nạ CZ-KPU3H
Công Suất 30000 Btu/h
Nguồn Điện 220 - 240 V, 1Ø Phase - 50 Hz
Công Suất Làm Lạnh: định mức 8.79 kW
30000 Btu/h
Dòng Điện: định mức 13.6 A
Công Suất Tiêu Thụ 2.93 kW
Hiệu Suất EER 3 W/W
10.23 Btu/hW
Dàn Lạnh Lưu Lượng Gió 25 m³/phút
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) 41 / 33 dB (A)
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) 56 / 48 dB
Kích Thước Dàn Lạnh (CxRxS) 256 x 840 x 840 mm
Mặt Nạ (CxRxS) 44 x 950 x 950 mm
Trọng Lượng Dàn Lạnh 20 kg
Mặt Nạ 4 kg
Dàn Nóng Độ Ồn Áp Suất 56 dB (A)
Độ Ồn Nguồn 71 dB
Kích Thước Dàn Nóng (CxRxS) 695 x 875 x 320 mm
Kích Cỡ Đường Ống Ống Hơi 15.88 (5/8’’) mm (inch)
Ống Lỏng 9.52 (3/8’’) mm (inch)
Chiều Dài Đường Ống Tối Thiểu-Tối Đa 7.5 - 45 m
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas Tối Đa 7.5 m
Môi Trường Hoạt Động Tối Thiểu-Tối Đa 16 - 43 °C
Trọng Lượng 57 kg
Chênh Lệch Độ Cao 25
Lượng Gas Nạp Thêm 30 g/m
Dàn Lạnh S-30PU1H5
Dàn Nóng U-30PV1H8
Mặt Nạ CZ-KPU3H
Công Suất 30000 Btu/h
Nguồn Điện 380 - 415 V, 3Ø Pha - 50 Hz
Công Suất Làm Lạnh: định mức 8.79 kW
30000 Btu/h
Dòng Điện: định mức 5.2 A
Công Suất Tiêu Thụ 2.93 kW
Hiệu Suất EER 3 W/W
10.23 Btu/hW
Dàn Lạnh Lưu Lượng Gió 25 m³/phút
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) 41 / 33 dB (A)
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) 56 / 48 dB
Kích Thước Dàn Lạnh (CxRxS) 256 x 840 x 840 mm
Mặt Nạ (CxRxS) 44 x 950 x 950 mm
Trọng Lượng Dàn Lạnh 20 kg
Mặt Nạ 4 kg
Dàn Nóng Độ Ồn Áp Suất 57 dB (A)
Độ Ồn Nguồn 71 dB
Kích Thước Dàn Nóng (CxRxS) 750 x 875 x 345 mm
Kích Cỡ Đường Ống Ống Hơi 15.88 (5/8’’) mm (inch)
Ống Lỏng 9.52 (3/8’’) mm (inch)
Chiều Dài Đường Ống Tối Thiểu-Tối Đa 7.5 - 45 m
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas Tối Đa 7.5 m
Môi Trường Hoạt Động Tối Thiểu-Tối Đa 16 - 43 °C
Trọng Lượng 58 kg
Chênh Lệch Độ Cao 25
Lượng Gas Nạp Thêm 30 g/m