VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của S-21PF2H5-8 sản phẩm
Công Suất 20500 Btu/h
Nguồn Điên 220V, 1øPha - 50 Hz
Dàn Lạnh S-21PF2H5-8
Dàn Nóng U-21PS2H5-8
Công Suất Làm Lạnh: định mức (Tối thiểu - Tối Đa) 6.00 (2.00-6.30) kW
20.500 (6,820-21,500) Btu/h
Dòng Điện: định mức (Tối Đa) 7.9 (11.0) A
Công Suất Tiêu Thụ: định mức (Tối thiểu - Tối Đa) 1.69 (0.60-2.10) kW
Hiệu Suất COP/EER 3.55 W/W
12.13 Btu/hW
Cột Áp 69 (7) Pa (mmAq)
Dàn Lạnh Lưu Lượng Gió 22 m³/phút
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) 45/39 dB (A)
ĐỘ Ồn Áp Nguồn (Cao/Thấp) 60/54 dB
Kích Thước Dàn Lạnh (C x R x S) 290 x 1,100 x 500 mm
Trọng Lượng 31 kg
Dàn Nóng Độ Ồn Ấp Suất 48 dB (A)
Độ Ồn Nguồn Dàn Nóng (C x R x S) 64 dB
Kích Thước 695 x 875 x 320 mm
Trọng Lượng 41 kg
Kích Cỡ Đường Ống Ống Hơi 15.88 (5/8) mm (inch)
Ống Lỏng 9.52 (3/8) mm (inch)
Chiều Dài Đường Ống Tối Thiểu - Tối Đa 7.5-50 m
Chênh Lệch Độ Cao 25 m
Độ dài Ống Nạp Sẵn Gas Tối Đa 30 m
Lượng Ga Nạp Thêm 50 g/m
Môi Trường Hoạt Động Tối Thiểu - Tối Đa 16-43  °C