VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

LƯỚI LỌC KHÁNG KHUẨN

LƯỚI LỌC KHÁNG KHUẨN

*¹ Chức năng kháng khuẩn được chứng nhận bởi Viện Đánh giá Chất lượng Boken.
Báo cáo thử nghiệm số: 10042459-1 và 10042459-2
Loại vi khuẩn: Staphylococcus aureus NBRC 12732; Escherichia coli NBRC 3972

Ghi chú: Hình ảnh ở trên không phải kết cấu của chất được sử dụng. Hình ảnh được vẽ mang tính chất minh họa.

*² Chức năng vô hiệu hóa vi rút được chứng nhận bởi Viện Y Công cộng tỉnh Osaka.
Báo cáo thử nghiệm số: 313360397
Vi rút: Influenza (H3N2) A/Hồng Kông

Ghi chú: Hình ảnh ở trên không phải kết cấu của chất được sử dụng. Hình ảnh được vẽ mang tính chất minh họa.

*³ Chức năng vô hiệu hóa chất gây dị ứng được chứng nhận bởi Đại học Shinshu.
Chất gây dị ứng: Cider Pollen Allergen Cry j1

Ghi chú: Hình ảnh ở trên không phải kết cấu của chất được sử dụng. Hình ảnh được vẽ mang tính chất minh họa.

*⁴ Chứng nhận bởi Viện Đánh giá Chất lượng Boken.
Báo cáo thử nghiệm số: 000366-3
Loại nấm mốc: Aspergillus niger ATCC 6275

Nấm mốc sẽ bị giữ lại ở lưới lọc.Thuốc diệt nấm sẽ bám vào lớp protein của nấm mốc.
‘Thuốc diệt ngăn nấm mốc phát triển bằng cách ngăn chặn thành phần thành tế bào.’

* Có thể áp dụng với CS-MRZ16/20/25/35/42/50/60/71WKH-8 và CS-MPS9/12/15/18/24/28SKH