Editor's Buy

Ghế chống gù lưng style MTG

Pause
MTG
MTG

Cùng Ngồi, Thư Giãn Và
Cải Thiện Tư Thế Với Style

Giống như được điều trị qua bàn tay của một bác sĩ nắn xương cốt, "Style" giúp bạn duy trì tư thế ngồi đúng bằng việc hỗ trợ lực cho phần lưng dưới của bạn.

Liên kết ngoài