VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy /vn/consumer/where-to-buy.html false false K-KJ16MCC40M false

Bộ Sạc nhanh Eneloop - 2 giờ (kèm 4 viên pin) K-KJ16MCC40M

add
Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích

Hết chỗ trống để thêm sản phẩm

Danh sách yêu thích đã đạt số lượng sản phẩm tối đa

Bộ Sạc nhanh Eneloop - 2 giờ (kèm 4 viên pin) K-KJ16MCC40M

K-KJ16MCC40M

• Bộ Sạc nhanh Eneloop - 2 giờ (kèm 4 viên pin).
• Dùng cho pin AA và AAA.

close
^

Chọn Màu

Sản phẩm bạn vừa xem

Sản phẩm bạn vừa xem

    Hỗ trợ

    Hỗ trợ

    Bộ Sạc nhanh Eneloop - 2 giờ (kèm 4 viên pin) K-KJ16MCC40M