VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của EW-DJ10-A40 sản phẩm
Số mẫu EW-DJ10-A
Nguồn điện 3.0 V DC (2 pin kiềm loại AA (LR6))(bán riêng)
Thay thế EW0955W
Kích thước (CxRxS) 8,6" x 2,7" x 2" (đã sử dụng)
Trọng lượng (không kèm pin) 7,4 oz.