VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của EW1611W451 sản phẩm
Áp suất cực đại 646 kPa
Cài đặt áp suất nước 10 ck
Đặc tính của nước Công nghệ siêu âm
Dung tích 600 mL
Thời gian sử dụng 115 giây
Máy rửa bát Khoang chứa
Điện áp 100 - 240 V
Kích thước 125 x 140 x 200 mm
Trọng lượng 940 g