VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy cạo râu ES-SL10-K401 sản phẩm

Máy cạo râu ES-SL10-K401

Số mẫu ES-SL10
Kích thước (C x R x S) Xấp xỉ 42 x 64 x 159 mm
Trọng lượng Xấp xỉ 130 g