VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

Hướng dẫn vận hành & lắp đặt

Hướng dẫn vận hành & lắp đặt

FR1 / FC1 Máy giặt sấy

NA-S106FR1 / NA-S96FR1 / NA-S056FR1 / NA-S956FR1 / NA-S106FC1 / NA-S96FC1

FR1 / FC1 Máy giặt cửa ngang

NA-V10FR1 / NA-V90FR1 / NA-V105FR1 / NA-V95FR1 / NA-V10FC1 / NA-V90FC1 / NA-V105FC1 / NA-V95FC1