VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy sấy Tumble 8kg NH-E80JA1WVT – Công nghệ sấy hiệu quả sản phẩm

Máy sấy Tumble 8kg NH-E80JA1WVT – Công nghệ sấy hiệu quả

Không gian lắp đặt