Máy giặt cửa trên 14,5 kg – Giặt sạch mạnh mẽ và tiện lợi NA-FD290CEBV

Hình ảnh của Máy giặt cửa trên 14,5 kg – Giặt sạch mạnh mẽ và tiện lợi NA-FD290CEBV sản phẩm