đ #.### 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false productpage false 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy trái cây với công nghệ ép chậm đột phá MJ-L500SRA sản phẩm

Máy trái cây với công nghệ ép chậm đột phá MJ-L500SRA

Số mẫu MJ-L500
Định mức vận hành 2 chu kỳ liên tục 15 phút BẬT, sau đó 30 phút TẮT
Kích thước (R x S x C) (Xấp xỉ) Xấp xỉ 18,5 x 17,6 x 43,2 cm
Khối lượng (Xấp xỉ) Khoảng 4,0 Kg