VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Hình ảnh của Máy đánh trứng MK-GB1WRA sản phẩm
General Nguồn điện 220-240V - 50/60Hz
Công suất 200 W
Tốc độ 5 tốc độ
Mức độ hoạt động 5 phút
Trọng lượng 2.1Kg
Kích thước 20.1 x 27.8 x 33.1 cm
Chiều dài dây điện 1.7 m