VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Mua ở đâu

BLUE AG+

BLUE AG+

Loại bỏ hiệu quả 99,99%* vi khuẩn

Việc kết hợp giữa các đèn LED xanh, bộ lọc chống vi khuẩn Bạc Blue Ag và luồng khí -3°C giúp ức chế 99,99%* vi khuẩn để bảo quản thực phẩm tươi hơn và sạch hơn.

Công nghệ diệt khuẩn mạnh mẽ

Blue Ag ức chế sự phát triển của vi khuẩn bằng các ion bạc và đèn LED xanh. Khi sử dụng với công nghệ Prime Fresh, chức năng đông thực phẩm ở -3°C, công nghệ này giúp loại bỏ đáng kể vi khuẩn và bảo quản thực phẩm một cách tối ưu nhất.

BLUE AG+
BLUE AG+

Đèn LED xanh giúp tối đa hiệu quả của bộ lọc Blue Ag+

Khi ánh sáng LED xanh dương chiếu vào bộ lọc Blue Ag gắn trong vỏ Prime Fresh, các gốc hydroxyl mạnh mẽ được tạo ra bằng hoạt động quang xúc tác để ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn. Khi Blue Ag được sử dụng kết hợp với Prime Fresh, các gốc hydroxyl sẽ loại bỏ đáng kể vi khuẩn trong hộp và bảo quản thực phẩm một cách tuyệt đối.

Khám phá thêm công nghệ

Độ tươi
Giải pháp sức khỏe