Hình ảnh cho thấy nanoe™ X có chứa nhiều gốc hydroxyl

Càng nhiều gốc hydroxyl, lợi ích càng lớn

công nghệ nanoe™ X đã phát triển vượt bậc. So với bộ phát nanoe™ đầu tiên được Panasonic phát triển vào năm 2003, bộ phát nanoe X thế hệ 2, được phát triển vào năm 2019, tạo ra số gốc hydroxyl gấp 20 lần.

nanoe™

nanoe™ X

Bộ phát thế hệ 1

Bộ phát thế hệ 2

Gốc hydroxyl

480 tỷ gốc hydroxyl/giây.

480 tỷ
gốc hydroxyl/giây.

4,8 nghìn tỷ gốc hydroxyl/giây.

4,8 nghìn
tỷ gốc hydroxyl/giây.

9,6 nghìn tỷ gốc hydroxyl/giây.

9,6 nghìn
tỷ gốc hydroxyl/giây.

Cơ chế tạo

Cơ chế tạo
Cơ chế tạo
Cơ chế tạo

Hệ thống
phóng điện

Phóng nguyên tử hóa tĩnh điện

Phóng nguyên tử
hóa tĩnh điện
 

Nguyên tử hóa tĩnh điện  (hệ thống multi-leader discharge)

Nguyên tử hóa tĩnh điện
(hệ thống multi-leader discharge)

Phóng multi-leader nguyên tử hóa tĩnh điện  (kiểm soát sự phóng điện tối ưu)

Phóng multi-leader nguyên
tử hóa tĩnh điện
(kiểm soát sự phóng điện tối ưu)

Kích thước phân tử

5-20nm

5-20nm

5-20nm

Thời gian tồn tại của phân tử

Khoảng 600 giây

Khoảng 600 giây

Khoảng 600 giây

Hàm lượng độ ẩm so với ion âm thông thường

Khoảng 1.000 lần

Khoảng 1.000 lần

Khoảng 1.000 lần

Giải phóng

2003

2016

2019

Khử mùi và ức chế chất ô nhiễm trong một nửa thời gian

Biểu đồ cho thấy, với bộ phát nanoe™ X thế hệ 2, phấn hoa có thể bị ức chế nhanh gấp đôi so với bộ phát nanoe™ X thế hệ 1

Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm phân tích sản phẩm Panasonic. Phương pháp kiểm nghiệm: Được xác minh bằng phương pháp điện di trong phòng kiểm nghiệm có kích thước khoảng 23m3. Phương pháp ức chế: nanoeTM X được giải phóng. Chất mục tiêu: Phấn hoa cây tuyết tùng. Kết quả kiểm nghiệm: Ức chế ít nhất 99% trong 12 giờ. (L19YA009)

Biểu đồ cho thấy, với bộ phát nanoe™ X thế hệ 2, mùi có thể bị ức chế nhanh gấp đôi so với bộ phát nanoe™ X thế hệ 1

Tổ chức kiểm nghiệm: Trung tâm phân tích sản phẩm Panasonic. Phương pháp kiểm nghiệm: Được xác minh bằng phương pháp chỉ báo nồng độ mùi 6 mức trong phòng kiểm nghiệm có kích thước khoảng 23 m3. Phương pháp khử mùi: nanoeTM X được giải phóng. Mùi kiểm nghiệm: Mùi cơ thể do tuổi tác bám trên bề mặt. Kết quả kiểm nghiệm: Cường độ mùi giảm 1,7 mức trong một giờ. (Y18HM059)