Pause
Breathing cleanses the body.
Oxygen becomes radicals, protecting the body.
Hydroxyl radicals are present in nature but have short lifespans.
nanoe™ X, hydroxyl radicals contained in water, last longer.
In our bodies, radicals fight germs. Indoors, nanoe™ X does the same.

Trong cơ thể chúng ta, các gốc này chống lại các mầm bệnh
Trong nhà, nanoe™ X có tác dụng tương tự.

1. Mỗi người trong chúng ta hít vào 18 kg không khí một ngày.

1. Mỗi người trong chúng ta hít vào 18 kg không khí một ngày.

2. Tương đương với 15 m³
hoặc một hình cầu có đường kính 3 mét.

2. Tương đương với 15 m³ hoặc một hình cầu có đường kính 3 mét.

3. Chúng ta cần không khí chứa khoảng 21% oxy.

3. Chúng ta cần không khí chứa khoảng 21% oxy.

4. Tương đương với 3 m³.

4. Tương đương với 3 m³.

5. Khi lượng oxy này đi vào cơ thể, 1–2% chuyển thành các gốc. Và một trong số đó là gốc hydroxyl

5. Khi lượng oxy này đi vào cơ thể, 1–2% chuyển thành các gốc. Và một trong số đó là gốc hydroxyl

6. Vì 2% oxy chúng ta hít thở chuyển thành các gốc, 0,02 L × 0,02 = 0,0004 L, do đó 0,0004 L gốc được tạo ra bởi một lần hít thở.

6. Vì 2% oxy chúng ta hít thở chuyển thành các gốc, 0,02 L × 0,02 = 0,0004 L, do đó 0,0004 L gốc được tạo ra bởi một lần hít thở.

7. Ở nhiệt độ cơ thể 36˚C, khối lượng gốc được tạo ra qua một lần hít thở là, theo quy luật của Charles, 0,0004 (L) ÷ (22,4 × (273,15 + 36) ÷ 273,15) × 6,02 × 1023 = 9,498 × 1018

7. Ở nhiệt độ cơ thể 36˚C, khối lượng gốc được tạo ra qua một lần hít thở là, theo quy luật của Charles, 0,0004 (L) ÷ (22,4 × (273,15 + 36) ÷ 273,15) × 6,02 × 10²³ = 9,498 × 10¹⁸

8. Các gốc được tạo ra trong cơ thể chúng ta hàng ngày chống lại vi khuẩn có thể gây bệnh.

8. Các gốc được tạo ra trong cơ thể chúng ta hàng ngày chống lại vi khuẩn có thể gây bệnh.

9. Theo so sánh, khối lượng gốc hydroxyl được nanoeTM X tạo ra trong quá trình hoạt động liên tục là 415 nghìn tỷ gốc mỗi 24 giờ.

9. Theo so sánh, khối lượng gốc hydroxyl được nanoeTM X tạo ra trong quá trình hoạt động liên tục là 415 nghìn tỷ gốc mỗi 24 giờ.

10. Khối lượng gốc hydroxyl được nanoeTM X tạo ra là 1/500.000 khối lượng do cơ thể con người tạo ra bằng cách hít thở.

10. Khối lượng gốc hydroxyl được nanoeTM X tạo ra là 1/500.000 khối lượng do cơ thể con người tạo ra bằng cách hít thở.

*Vì con người có thể tạo ra 9,498 × 1018 gốc hydroxyl mỗi lần hít thở và hít thở 15 lần mỗi phút, chúng ta có thể tạo ra 1,425 x 1020 gốc hydroxyl mỗi phút, tức là 2,375 × 1018 mỗi giây.

Đối tượng thử nghiệm

Tên thử nghiệm

Tổ chức thử nghiệm

Ảnh hưởng đến nhiễm sắc thể

Kiểm tra nhiễm sắc thể bất thường sử dụng tế bào nuôi cấy

Trung tâm Nghiên cứu Kiểm nghiệm Sinh học Nhật Bản*⁵
(Thực hành tốt trong phòng thí nghiệm (GLP)-cơ sở tuân thủ)

Ảnh hưởng đến cơ quan hô hấp

Thử nghiệm độc tính kiểm soát lặp lại

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Khoa học Đời sống*⁶
(Tổ chức đã đăng ký với Mạng lưới Tổ chức Điều tra Nguyên nhân)

Ảnh hưởng về độc tính và gây ung thư

Thử nghiệm kết hợp độc tính mãn tính và khả năng gây ung thư

Trung tâm An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, Viện Nghiên cứu Hatano
 (GLP-cơ sở tuân thủ)

Ảnh hưởng đến DNA

Cuộc khảo sát sao chổi

Trung tâm An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, Viện Nghiên cứu Hatano
 (GLP-cơ sở tuân thủ)

Ảnh hưởng đến khả năng sinh
sản ở nam và nữ và thai nhi

Đơn giản hóa việc kiểm nghiệm độc tính đối với hệ sinh sản

Trung tâm An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, Viện Nghiên cứu Hatano
 (GLP-cơ sở tuân thủ)

nanoeTM X là các ion dạng hạt có kích thước nano được bao bọc trong nước. Được tạo ra từ nước và trong tự nhiên, nên rất an toàn. Các kiểm nghiệm độ an toàn được xác minh như dưới đây.